Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Konsultacje społeczne aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013

W ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013, do konsultacji społecznych skierowane zostały propozycje projektów kluczowych do umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK RPO WM 2007-2013.

Opinie na temat przedstawionych projektów można składać wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: rpo@mazovia.pl lub listownie na adres Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Konsultacje społeczne prowadzone są od dnia 6 lutego 2014 do dnia 7 marca 2014 r.

Zapraszamy na stronę http://rpo.mazovia.pl/content/konsultacje-społeczne-aktualizacji-indykatywnego-wykazu-indywidualnych-projektów-kluczowych

 

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner
banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.