Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dla Beneficjentów, którzy złożyli wnioski aplikacyjne w ramach Działań: 1.3; 2.2; 6.1; 7.1, RPO WM 2007-2013

Opublikowano: 2009-09-28

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 września 2009 r., wyraził zgodę na przedłużenie maksymalnego terminu realizacji projektów złożonych w roku 2008, w ramach Działań 1.3; 2.2; 6.1; 7.1 RPO WM 2007 - 2013, z dnia 30 czerwca 2010 r., (określonego w Regulaminie Konkursu) do dnia 30 czerwca 2012 r.

Beneficjenci powyższych projektów, których termin realizacji projektu uległ zmianie i wykracza poza 30 czerwca 2010 r., mają możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu maksymalnie do dnia 30 czerwca 2012 r. Zmiany te muszą być odzwierciedlone w dokumentach składanych na etapie oceny wykonalności i mogą uwzględniać przebudowę harmonogramu realizacji projektu oraz osiąganych wskaźników, jednak tylko w horyzoncie czasowym. Nie można dokonywać zmiany zakresu rzeczowego projektu, czy też wartości osiągniętych wskaźników.

Wszystkie zmiany dotyczące realizacji projektu powinny zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy kwoty uzyskane m.in. z oszczędności, jakie powstaną przed podpisaniem umów z wnioskodawcami, w wyniku uwolnienia środków po ocenie wykonalności lub oszczędności poprzetargowych, na ogłoszenie nowych konkursów w ramach ww. działań. Wygenerowanie oszczędności umożliwią złożenie wniosków aplikacyjnych tym potencjalnym wnioskodawcom, którzy nie złożyli wniosków ze względu na ograniczenia w pierwszych konkursach.”


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.