Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zmiana średniego kursu złotego stosowanego przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zmiana tzw. progów unijnych

Zmiana średniego kursu złotego stosowanego przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zmiana tzw. progów unijnych:

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia w sprawie średniego kursu wynosi 4,0196.

Natomiast na postawie rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2012 r. tzw. progi unijne są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 • udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:

            -    130.000 euro- dla dostaw lub usług,

            - 5.000.000 euro- dla robót budowlanych.

 • udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:

            -     200.000 euro- dla dostaw lub usług,

            -  5.000.000 euro- dla robót budowlanych;

 • sektorowych:

            -    400.000 euro- dla dostaw lub usług,

            - 5.000.000 euro- dla robót budowlanych.

 

DLA KONKURSÓW:

 1. przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;
 2. przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;
 3. przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner
banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.