Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/2/2011 14.09.2012

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 14.09.2012 r.,., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” - konkurs dla małych przedsiębiorców realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 17 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r. z alokacją na poziomie 5 mln EUR. Złożono - 158 wniosków,  na kwotę dofinansowania z EFRR - 93 727 830,52 zł.

1.5 - Rozwój przedsiębiorczości  (małe)
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-492/11 5133/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
2 MJWPU.420-642/11 5273/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
3 MJWPU.420-645/11 5361/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
4 MJWPU.420-670/11 5285/11 pozytywna negatywna    
5 MJWPU.420-695/11 5364/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
6 MJWPU.420-697/11 5356/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
7 MJWPU.420-704/11 5422/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
8 MJWPU.420-705/11 5384/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
9 MJWPU.420-720/11 5464/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
10 MJWPU.420-727/11 5466/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
11 MJWPU.420-730/11 5428/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
12 MJWPU.420-739/11 5348/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście w trakcie oceny - po proteście
13 MJWPU.420-754/11 5456/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
14 MJWPU.420-757/11 5347/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
15 MJWPU.420-770/11 5345/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście ocena zakończona 
16 MJWPU.420-773/11 5401/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
17 MJWPU.420-780/11 5439/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
18 MJWPU.420-626/11 5109/11 pozytywna negatywna    
19 MJWPU.420-632/11 5301/11 pozytywna pozytywna w trakcie oceny - po proteście ocena zakończona 
20 MJWPU.420-633/11 5271/11 pozytywna negatywna    
21 MJWPU.420-635/11 5317/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
22 MJWPU.420-638/11 5412/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
23 MJWPU.420-639/11 5410/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
24 MJWPU.420-640/11 5354/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
25 MJWPU.420-653/11 5274/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
26 MJWPU.420-655/11 5366/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
27 MJWPU.420-656/11 5374/11 pozytywna negatywna    
28 MJWPU.420-657/11 5296/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
29 MJWPU.420-659/11 5027/11 pozytywna negatywna    
30 MJWPU.420-660/11 5313/11 pozytywna pozytywna w trakcie oceny - po proteście ocena zakończona 
31 MJWPU.420-662/11 5334/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
32 MJWPU.420-663/11 5333/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
33 MJWPU.420-664/11 5399/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
34 MJWPU.420-665/11 5419/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
35 MJWPU.420-668/11 5367/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
36 MJWPU.420-669/11 5293/11 pozytywna pozytywna w trakcie oceny - po proteście ocena zakończona 
37 MJWPU.420-671/11 5409/11 pozytywna negatywna    
38 MJWPU.420-673/11 5370/11 pozytywna negatywna    
39 MJWPU.420-674/11 5359/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
40 MJWPU.420-675/11 5404/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
41 MJWPU.420-677/11 5306/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
42 MJWPU.420-678/11 5329/11 pozytywna pozytywna w trakcie oceny - po proteście ocena zakończona 
43 MJWPU.420-680/11 5368/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
44 MJWPU.420-681/11 5297/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
45 MJWPU.420-682/11 5382/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
46 MJWPU.420-683/11 5371/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
47 MJWPU.420-687/11 5452/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
48 MJWPU.420-688/11 5437/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście ocena zakończona 
49 MJWPU.420-691/11 5343/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
50 MJWPU.420-692/11 5307/11 pozytywna negatywna    
51 MJWPU.420-694/11 5279/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
52 MJWPU.420-696/11 5381/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
53 MJWPU.420-699/11 5388/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
54 MJWPU.420-700/11 5408/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
55 MJWPU.420-701/11 5303/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
56 MJWPU.420-702/11 5387/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
57 MJWPU.420-706/11 5339/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
58 MJWPU.420-708/11 5304/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
59 MJWPU.420-709/11 5429/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
60 MJWPU.420-710/11 5400/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
61 MJWPU.420-715/11 5415/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
62 MJWPU.420-717/11 5391/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście ocena zakończona 
63 MJWPU.420-718/11 5459/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
64 MJWPU.420-719/11 5417/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
65 MJWPU.420-721/11 5325/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
66 MJWPU.420-724/11 5398/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
67 MJWPU.420-725/11 5467/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście ocena zakończona 
68 MJWPU.420-728/11 5442/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
69 MJWPU.420-729/11 5430/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
70 MJWPU.420-733/11 5316/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
71 MJWPU.420-734/11 5365/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
72 MJWPU.420-735/11 5423/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
73 MJWPU.420-736/11 5405/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
74 MJWPU.420-737/11 5358/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
75 MJWPU.420-738/11 5394/11 pozytywna negatywna    
76 MJWPU.420-744/11 5449/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
77 MJWPU.420-746/11 5252/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
78 MJWPU.420-747/11 5389/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
79 MJWPU.420-748/11 5438/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
80 MJWPU.420-755/11 5460/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
81 MJWPU.420-758/11 5421/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
82 MJWPU.420-759/11 5426/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
83 MJWPU.420-760/11 5418/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
84 MJWPU.420-762/11 5448/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
85 MJWPU.420-768/11 5463/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
86 MJWPU.420-769/11 5469/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście ocena zakończona 
87 MJWPU.420-774/11 5406/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście ocena zakończona 
88 MJWPU.420-776/11 5390/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
89 MJWPU.420-779/11 5375/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
90 MJWPU.420-628/11 5295/11 negatywna      
91 MJWPU.420-629/11 5275/11 negatywna      
92 MJWPU.420-631/11 5298/11 negatywna      
93 MJWPU.420-634/11 5288/11 negatywna      
94 MJWPU.420-636/11 5352/11 negatywna      
95 MJWPU.420-637/11 5376/11 negatywna      
96 MJWPU.420-644/11 5140/11 negatywna      
97 MJWPU.420-646/11 5287/11 negatywna      
98 MJWPU.420-647/11 5362/11 negatywna      
99 MJWPU.420-648/11 5346/11 negatywna      
100 MJWPU.420-649/11 5436/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
101 MJWPU.420-650/11 5396/11 negatywna      
102 MJWPU.420-651/11 5351/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
103 MJWPU.420-652/11 5284/11 negatywna      
104 MJWPU.420-654/11 5349/11 negatywna      
105 MJWPU.420-658/11 5454/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
106 MJWPU.420-661/11 5420/11 negatywna      
107 MJWPU.420-666/11 5378/11 negatywna      
108 MJWPU.420-667/11 5402/11 negatywna      
109 MJWPU.420-672/11 5372/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  ocena zakończona 
110 MJWPU.420-676/11 5395/11 negatywna      
111 MJWPU.420-679/11 5455/11 negatywna      
112 MJWPU.420-684/11 5462/11 negatywna      
113 MJWPU.420-685/11 5478/11 negatywna      
114 MJWPU.420-686/11 5300/11 negatywna      
115 MJWPU.420-689/11 5336/11 negatywna      
116 MJWPU.420-690/11 5379/11 negatywna      
117 MJWPU.420-693/11 5433/11 negatywna      
118 MJWPU.420-698/11 5175/11 negatywna      
119 MJWPU.420-703/11 5403/11 negatywna      
120 MJWPU.420-707/11 5435/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  zakończona
121 MJWPU.420-711/11 5305/11 negatywna      
122 MJWPU.420-712/11 5393/11 negatywna      
123 MJWPU.420-713/11 5380/11 negatywna      
124 MJWPU.420-714/11 5424/11 negatywna      
125 MJWPU.420-716/11 5416/11 negatywna      
126 MJWPU.420-722/11 5319/11 negatywna      
127 MJWPU.420-723/11 5353/11 negatywna      
128 MJWPU.420-726/11 5383/11 negatywna      
129 MJWPU.420-731/11 5335/11 pozytywna pozytywna ocena zakończona  zakończona
130 MJWPU.420-732/11 5473/11 negatywna      
131 MJWPU.420-740/11 5360/11 pozytywna negatywna    
132 MJWPU.420-741/11 5322/11 negatywna      
133 MJWPU.420-742/11 5350/11 negatywna      
134 MJWPU.420-743/11 5434/11 negatywna      
135 MJWPU.420-745/11 5328/11 negatywna      
136 MJWPU.420-749/11 5308/11 negatywna      
137 MJWPU.420-750/11 5431/11 negatywna      
138 MJWPU.420-751/11 5392/11 negatywna      
139 MJWPU.420-752/11 5342/11 negatywna      
140 MJWPU.420-753/11 5272/11 negatywna      
141 MJWPU.420-756/11 5468/11 negatywna      
142 MJWPU.420-761/11 5270/11 negatywna      
143 MJWPU.420-763/11 5385/11 negatywna      
144 MJWPU.420-764/11 5357/11 negatywna      
145 MJWPU.420-765/11 5373/11 negatywna      
146 MJWPU.420-766/11 5440/11 negatywna      
147 MJWPU.420-767/11 5323/11 negatywna      
148 MJWPU.420-771/11 5446/11 negatywna      
149 MJWPU.420-772/11 5465/11 negatywna      
150 MJWPU.420-775/11 5470/11 negatywna      
151 MJWPU.420-777/11 5471/11 negatywna      
152 MJWPU.420-778/11 5461/11 negatywna      
153 MJWPU.420-781/11 5427/11 negatywna      
154 MJWPU.420-782/11 5472/11 negatywna      
155 MJWPU.420-783/11 5451/11 negatywna      
156 MJWPU.420-784/11 5414/11 negatywna      
157 MJWPU.420-786/11 5432/11 negatywna      
158 MJWPU.420-787/11 5457/11 negatywna      

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.