Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/2/2013 stan na dzień 06.09.2013

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 6 września 2013 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” - konkurs nr RPOWM/1.5/2/2013 dla mikro
i małych przedsiębiorstw realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. z alokacją na poziomie 5 mln EUR. Złożono - 552 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR - 214 036 177, 90 zł.

RPOWM/1.5/2/2013 - Rozwój przedsiębiorczości
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna ocena strategiczna
1 MJWPU.420-771/13 1992/13 negatywna


2 MJWPU.420-197/13 1457/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
3 MJWPU.420-198/13 1517/13 pozytywna w trakcie oceny

4 MJWPU.420-199/13 1490/13 pozytywna w trakcie oceny

5 MJWPU.420-202/13 1602/13 pozytywna w trakcie oceny

6 MJWPU.420-209/13 1508/13 w trakcie oceny


7 MJWPU.420-211/13 1648/13 pozytywna w trakcie oceny

8 MJWPU.420-212/13 1651/13 negatywna


9 MJWPU.420-214/13 1660/13 negatywna


10 MJWPU.420-215/13 1669/13 pozytywna w trakcie oceny

11 MJWPU.420-217/13 1650/13 pozytywna w trakcie oceny

12 MJWPU.420-218/13 1703/13 negatywna


13 MJWPU.420-219/13 1694/13 negatywna


14 MJWPU.420-221/13 1698/13 pozytywna negatywna

15 MJWPU.420-222/13 1679/13 pozytywna w trakcie oceny

16 MJWPU.420-224/13 1630/13 pozytywna w trakcie oceny

17 MJWPU.420-225/13 1682/13 pozytywna w trakcie oceny

18 MJWPU.420-226/13 1708/13 negatywna


19 MJWPU.420-227/13 1723/13 w trakcie oceny


20 MJWPU.420-228/13 1776/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
21 MJWPU.420-229/13 1763/13 w trakcie oceny


22 MJWPU.420-230/13 1675/13 pozytywna w trakcie oceny

23 MJWPU.420-231/13 1825/13 negatywna


24 MJWPU.420-232/13 1685/13 pozytywna w trakcie oceny

25 MJWPU.420-233/13 1690/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
26 MJWPU.420-234/13 1555/13 negatywna


27 MJWPU.420-235/13 1702/13 negatywna


28 MJWPU.420-236/13 1676/13 pozytywna w trakcie oceny

29 MJWPU.420-237/13 1724/13 w trakcie oceny


30 MJWPU.420-238/13 1467/13 pozytywna w trakcie oceny

31 MJWPU.420-239/13 1638/13 negatywna


32 MJWPU.420-240/13 1806/13 pozytywna w trakcie oceny

33 MJWPU.420-242/13 1973/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
34 MJWPU.420-243/13 1866/13 pozytywna w trakcie oceny

35 MJWPU.420-244/13 1795/13 w trakcie oceny


36 MJWPU.420-245/13 2174/13 w trakcie oceny


37 MJWPU.420-246/13 1769/13 pozytywna w trakcie oceny

38 MJWPU.420-247/13 1853/13 pozytywna w trakcie oceny

39 MJWPU.420-248/13 1947/13 w trakcie oceny


40 MJWPU.420-249/13 2013/13 pozytywna w trakcie oceny

41 MJWPU.420-250/13 1998/13 pozytywna w trakcie oceny

42 MJWPU.420-251/13 1768/13 pozytywna w trakcie oceny

43 MJWPU.420-252/13 1688/13 w trakcie oceny


44 MJWPU.420-253/13 2088/13 w trakcie oceny


45 MJWPU.420-255/13 1713/13 pozytywna w trakcie oceny

46 MJWPU.420-256/13 1736/13 pozytywna w trakcie oceny

47 MJWPU.420-257/13 1706/13 w trakcie oceny


48 MJWPU.420-258/13 2024/13 negatywna


49 MJWPU.420-259/13 2101/13 w trakcie oceny


50 MJWPU.420-260/13 1886/13 w trakcie oceny


51 MJWPU.420-261/13 1788/13 w trakcie oceny


52 MJWPU.420-262/13 1791/13 w trakcie oceny


53 MJWPU.420-263/13 1797/13 w trakcie oceny


54 MJWPU.420-264/13 1876/13 pozytywna w trakcie oceny

55 MJWPU.420-265/13 1930/13 negatywna


56 MJWPU.420-266/13 1869/13 negatywna


57 MJWPU.420-267/13 1801/13 w trakcie oceny


58 MJWPU.420-268/13 2057/13 w trakcie oceny


59 MJWPU.420-269/13 2056/13 w trakcie oceny


60 MJWPU.420-270/13 1710/13 w trakcie oceny


61 MJWPU.420-271/13 1957/13 w trakcie oceny


62 MJWPU.420-272/13 1759/13 negatywna


63 MJWPU.420-273/13 1970/13 w trakcie oceny


64 MJWPU.420-274/13 2131/13 w trakcie oceny


65 MJWPU.420-275/13 1775/13 pozytywna w trakcie oceny

66 MJWPU.420-276/13 1705/13 pozytywna w trakcie oceny

67 MJWPU.420-277/13 1950/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
68 MJWPU.420-278/13 1664/13 pozytywna w trakcie oceny

69 MJWPU.420-279/13 1733/13 pozytywna w trakcie oceny

70 MJWPU.420-280/13 1786/13 negatywna


71 MJWPU.420-281/13 1835/13 pozytywna w trakcie oceny

72 MJWPU.420-282/13 1767/13 negatywna


73 MJWPU.420-283/13 1867/13 pozytywna w trakcie oceny

74 MJWPU.420-284/13 2282/13 pozytywna w trakcie oceny

75 MJWPU.420-285/13 2271/13 negatywna


76 MJWPU.420-286/13 2109/13 pozytywna w trakcie oceny

77 MJWPU.420-287/13 2290/13 w trakcie oceny


78 MJWPU.420-288/13 1796/13 w trakcie oceny


79 MJWPU.420-289/13 1939/13 negatywna


80 MJWPU.420-290/13 2183/13 negatywna


81 MJWPU.420-291/13 1774/13 w trakcie oceny


82 MJWPU.420-292/13 2289/13 negatywna


83 MJWPU.420-293/13 2003/13 pozytywna w trakcie oceny

84 MJWPU.420-295/13 1754/13 w trakcie oceny


85 MJWPU.420-296/13 1720/13 pozytywna w trakcie oceny

86 MJWPU.420-297/13 1758/13 negatywna


87 MJWPU.420-298/13 1980/13 negatywna


88 MJWPU.420-299/13 1844/13 w trakcie oceny


89 MJWPU.420-300/13 2007/13 w trakcie oceny


90 MJWPU.420-301/13 2102/13 w trakcie oceny


91 MJWPU.420-302/13 2066/13 w trakcie oceny


92 MJWPU.420-303/13 1740/13 w trakcie oceny


93 MJWPU.420-304/13 2060/13 pozytywna w trakcie oceny

94 MJWPU.420-305/13 1913/13 pozytywna w trakcie oceny

95 MJWPU.420-306/13 1779/13 pozytywna w trakcie oceny

96 MJWPU.420-307/13 2228/13 w trakcie oceny


97 MJWPU.420-308/13 1778/13 pozytywna w trakcie oceny

98 MJWPU.420-309/13 2010/13 pozytywna w trakcie oceny

99 MJWPU.420-310/13 1857/13 pozytywna w trakcie oceny

100 MJWPU.420-312/13 2253/13 w trakcie oceny


101 MJWPU.420-314/13 1909/13 pozytywna w trakcie oceny

102 MJWPU.420-315/13 1849/13 pozytywna w trakcie oceny

103 MJWPU.420-316/13 1721/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
104 MJWPU.420-317/13 1838/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
105 MJWPU.420-318/13 1680/13 w trakcie oceny


106 MJWPU.420-319/13 2247/13 negatywna


107 MJWPU.420-320/13 1712/13 pozytywna w trakcie oceny

108 MJWPU.420-321/13 1837/13 w trakcie oceny


109 MJWPU.420-322/13 1674/13 pozytywna w trakcie oceny

110 MJWPU.420-323/13 2197/13 w trakcie oceny


111 MJWPU.420-324/13 1751/13 pozytywna w trakcie oceny

112 MJWPU.420-325/13 2093/13 w trakcie oceny


113 MJWPU.420-326/13 2203/13 pozytywna w trakcie oceny

114 MJWPU.420-327/13 2237/13 pozytywna w trakcie oceny

115 MJWPU.420-328/13 2190/13 pozytywna w trakcie oceny

116 MJWPU.420-329/13 2221/13 w trakcie oceny


117 MJWPU.420-330/13 1848/13 pozytywna w trakcie oceny

118 MJWPU.420-331/13 2026/13 w trakcie oceny


119 MJWPU.420-332/13 1762/13 pozytywna w trakcie oceny

120 MJWPU.420-333/13 1860/13 w trakcie oceny


121 MJWPU.420-334/13 1864/13 pozytywna w trakcie oceny

122 MJWPU.420-335/13 2008/13 w trakcie oceny


123 MJWPU.420-336/13 1781/13 pozytywna w trakcie oceny

124 MJWPU.420-337/13 1735/13 pozytywna w trakcie oceny

125 MJWPU.420-338/13 2234/13 negatywna


126 MJWPU.420-339/13 1799/13 w trakcie oceny


127 MJWPU.420-340/13 1983/13 negatywna


128 MJWPU.420-341/13 1896/13 w trakcie oceny


129 MJWPU.420-342/13 1761/13 pozytywna w trakcie oceny

130 MJWPU.420-343/13 2235/13 w trakcie oceny


131 MJWPU.420-344/13 1865/13 pozytywna w trakcie oceny

132 MJWPU.420-345/13 1877/13 w trakcie oceny


133 MJWPU.420-346/13 2280/13 w trakcie oceny


134 MJWPU.420-347/13 1928/13 pozytywna w trakcie oceny

135 MJWPU.420-348/13 2145/13 pozytywna w trakcie oceny

136 MJWPU.420-349/13 1773/13 w trakcie oceny


137 MJWPU.420-350/13 1730/13 negatywna


138 MJWPU.420-351/13 1883/13 negatywna


139 MJWPU.420-352/13 2065/13 w trakcie oceny


140 MJWPU.420-353/13 1901/13 negatywna


141 MJWPU.420-354/13 1935/13 w trakcie oceny


142 MJWPU.420-355/13 1884/13 pozytywna w trakcie oceny

143 MJWPU.420-356/13 1649/13 pozytywna w trakcie oceny

144 MJWPU.420-357/13 1861/13 pozytywna w trakcie oceny

145 MJWPU.420-358/13 2021/13 w trakcie oceny


146 MJWPU.420-359/13 1875/13 pozytywna w trakcie oceny

147 MJWPU.420-360/13 1841/13 w trakcie oceny


148 MJWPU.420-361/13 1888/13 pozytywna w trakcie oceny

149 MJWPU.420-362/13 1891/13 negatywna


150 MJWPU.420-363/13 1967/13 w trakcie oceny


151 MJWPU.420-364/13 2134/13 w trakcie oceny


152 MJWPU.420-365/13 1895/13 pozytywna w trakcie oceny

153 MJWPU.420-366/13 1701/13 pozytywna w trakcie oceny

154 MJWPU.420-367/13 1810/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
155 MJWPU.420-368/13 1798/13 w trakcie oceny


156 MJWPU.420-369/13 1704/13 pozytywna w trakcie oceny

157 MJWPU.420-370/13 1879/13 pozytywna w trakcie oceny

158 MJWPU.420-371/13 1743/13 w trakcie oceny


159 MJWPU.420-372/13 2059/13 pozytywna w trakcie oceny

160 MJWPU.420-373/13 1824/13 pozytywna w trakcie oceny

161 MJWPU.420-374/13 1942/13 negatywna


162 MJWPU.420-375/13 1863/13 w trakcie oceny


163 MJWPU.420-376/13 2048/13 w trakcie oceny


164 MJWPU.420-377/13 1684/13 w trakcie oceny


165 MJWPU.420-378/13 1816/13 w trakcie oceny


166 MJWPU.420-379/13 1814/13 negatywna


167 MJWPU.420-380/13 2027/13 w trakcie oceny


168 MJWPU.420-381/13 2082/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
169 MJWPU.420-382/13 2232/13 w trakcie oceny


170 MJWPU.420-383/13 1854/13 w trakcie oceny


171 MJWPU.420-384/13 1729/13 negatywna


172 MJWPU.420-385/13 1784/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
173 MJWPU.420-386/13 1995/13 w trakcie oceny


174 MJWPU.420-387/13 1960/13 w trakcie oceny


175 MJWPU.420-388/13 2073/13 negatywna


176 MJWPU.420-389/13 1972/13 w trakcie oceny


177 MJWPU.420-390/13 2115/13 negatywna


178 MJWPU.420-391/13 2015/13 w trakcie oceny


179 MJWPU.420-392/13 1987/13 w trakcie oceny


180 MJWPU.420-393/13 1962/13 pozytywna w trakcie oceny

181 MJWPU.420-394/13 1753/13 pozytywna w trakcie oceny

182 MJWPU.420-395/13 2244/13 w trakcie oceny


183 MJWPU.420-396/13 1757/13 pozytywna w trakcie oceny

184 MJWPU.420-397/13 2009/13 w trakcie oceny


185 MJWPU.420-398/13 2005/13 w trakcie oceny


186 MJWPU.420-399/13 2126/13 pozytywna w trakcie oceny

187 MJWPU.420-400/13 2274/13 w trakcie oceny


188 MJWPU.420-401/13 2039/13 pozytywna w trakcie oceny

189 MJWPU.420-402/13 2077/13 w trakcie oceny


190 MJWPU.420-403/13 1978/13 w trakcie oceny


191 MJWPU.420-404/13 1971/13 w trakcie oceny


192 MJWPU.420-405/13 1746/13 pozytywna w trakcie oceny

193 MJWPU.420-406/13 2155/13 negatywna


194 MJWPU.420-407/13 2238/13 pozytywna w trakcie oceny

195 MJWPU.420-408/13 1771/13 w trakcie oceny


196 MJWPU.420-409/13 1819/13 w trakcie oceny


197 MJWPU.420-410/13 2114/13 negatywna


198 MJWPU.420-411/13 2083/13 pozytywna w trakcie oceny

199 MJWPU.420-412/13 1812/13 negatywna


200 MJWPU.420-413/13 1921/13 w trakcie oceny


201 MJWPU.420-414/13 2050/13 negatywna


202 MJWPU.420-415/13 2098/13 w trakcie oceny


203 MJWPU.420-416/13 2256/13 w trakcie oceny


204 MJWPU.420-417/13 1953/13 negatywna


205 MJWPU.420-418/13 1940/13 pozytywna w trakcie oceny

206 MJWPU.420-419/13 1946/13 pozytywna w trakcie oceny

207 MJWPU.420-420/13 2298/13 negatywna


208 MJWPU.420-421/13 2000/13 w trakcie oceny


209 MJWPU.420-422/13 2117/13 w trakcie oceny


210 MJWPU.420-423/13 1954/13 w trakcie oceny


211 MJWPU.420-424/13 1882/13 w trakcie oceny


212 MJWPU.420-425/13 2210/13 pozytywna w trakcie oceny

213 MJWPU.420-426/13 1912/13 pozytywna w trakcie oceny

214 MJWPU.420-427/13 2169/13 w trakcie oceny


215 MJWPU.420-428/13 2281/13 w trakcie oceny


216 MJWPU.420-429/13 1668/13 w trakcie oceny


217 MJWPU.420-430/13 2023/13 negatywna


218 MJWPU.420-431/13 2143/13 negatywna


219 MJWPU.420-432/13 2255/13 negatywna


220 MJWPU.420-433/13 2129/13 pozytywna w trakcie oceny

221 MJWPU.420-434/13 2032/13 pozytywna w trakcie oceny

222 MJWPU.420-435/13 1800/13 w trakcie oceny


223 MJWPU.420-436/13 2041/13 w trakcie oceny


224 MJWPU.420-437/13 1989/13 pozytywna w trakcie oceny

225 MJWPU.420-438/13 1918/13 w trakcie oceny


226 MJWPU.420-439/13 1772/13 w trakcie oceny


227 MJWPU.420-440/13 2123/13 pozytywna w trakcie oceny

228 MJWPU.420-441/13 1965/13 negatywna


229 MJWPU.420-442/13 2058/13 pozytywna w trakcie oceny

230 MJWPU.420-443/13 1911/13 w trakcie oceny


231 MJWPU.420-444/13 1904/13 w trakcie oceny


232 MJWPU.420-445/13 1885/13 negatywna


233 MJWPU.420-446/13 1907/13 w trakcie oceny


234 MJWPU.420-447/13 2266/13 w trakcie oceny


235 MJWPU.420-448/13 2046/13 w trakcie oceny


236 MJWPU.420-449/13 1760/13 pozytywna w trakcie oceny

237 MJWPU.420-450/13 1829/13 w trakcie oceny


238 MJWPU.420-451/13 2296/13 negatywna


239 MJWPU.420-452/13 2092/13 w trakcie oceny


240 MJWPU.420-453/13 1856/13 pozytywna w trakcie oceny

241 MJWPU.420-454/13 1728/13 pozytywna w trakcie oceny

242 MJWPU.420-455/13 2078/13 negatywna


243 MJWPU.420-456/13 1755/13 pozytywna w trakcie oceny

244 MJWPU.420-457/13 1887/13 w trakcie oceny


245 MJWPU.420-458/13 2037/13 w trakcie oceny


246 MJWPU.420-459/13 2029/13 w trakcie oceny


247 MJWPU.420-460/13 1889/13 negatywna


248 MJWPU.420-461/13 1782/13 pozytywna w trakcie oceny

249 MJWPU.420-462/13 1817/13 w trakcie oceny


250 MJWPU.420-463/13 2157/13 w trakcie oceny


251 MJWPU.420-464/13 2209/13 w trakcie oceny


252 MJWPU.420-465/13 2011/13 pozytywna w trakcie oceny

253 MJWPU.420-466/13 2132/13 w trakcie oceny


254 MJWPU.420-467/13 2276/13 pozytywna negatywna

255 MJWPU.420-468/13 2042/13 w trakcie oceny


256 MJWPU.420-470/13 1872/13 negatywna


257 MJWPU.420-471/13 1999/13 w trakcie oceny


258 MJWPU.420-472/13 1789/13 pozytywna w trakcie oceny

259 MJWPU.420-473/13 1991/13 w trakcie oceny


260 MJWPU.420-474/13 1996/13 w trakcie oceny


261 MJWPU.420-475/13 1994/13 w trakcie oceny


262 MJWPU.420-476/13 2164/13 w trakcie oceny


263 MJWPU.420-477/13 1951/13 w trakcie oceny


264 MJWPU.420-478/13 1993/13 w trakcie oceny


265 MJWPU.420-479/13 2182/13 negatywna


266 MJWPU.420-480/13 2161/13 w trakcie oceny


267 MJWPU.420-481/13 2199/13 pozytywna w trakcie oceny

268 MJWPU.420-482/13 2019/13 pozytywna w trakcie oceny

269 MJWPU.420-483/13 1842/13 w trakcie oceny


270 MJWPU.420-484/13 1615/13 negatywna


271 MJWPU.420-485/13 2030/13 w trakcie oceny


272 MJWPU.420-486/13 2072/13 w trakcie oceny


273 MJWPU.420-487/13 2133/13 w trakcie oceny


274 MJWPU.420-488/13 2200/13 w trakcie oceny


275 MJWPU.420-489/13 2211/13 w trakcie oceny


276 MJWPU.420-490/13 2094/13 w trakcie oceny


277 MJWPU.420-491/13 2106/13 w trakcie oceny


278 MJWPU.420-492/13 1906/13 pozytywna w trakcie oceny

279 MJWPU.420-493/13 1770/13 w trakcie oceny


280 MJWPU.420-494/13 2034/13 w trakcie oceny


281 MJWPU.420-495/13 2137/13 w trakcie oceny


282 MJWPU.420-496/13 2001/13 pozytywna w trakcie oceny

283 MJWPU.420-497/13 1976/13 negatywna


284 MJWPU.420-498/13 1982/13 negatywna


285 MJWPU.420-499/13 1919/13 w trakcie oceny


286 MJWPU.420-500/13 2028/13 w trakcie oceny


287 MJWPU.420-501/13 2214/13 w trakcie oceny


288 MJWPU.420-502/13 2252/13 w trakcie oceny


289 MJWPU.420-503/13 2067/13 w trakcie oceny


290 MJWPU.420-504/13 2254/13 w trakcie oceny


291 MJWPU.420-505/13 2239/13 w trakcie oceny


292 MJWPU.420-506/13 2062/13 w trakcie oceny


293 MJWPU.420-507/13 2279/13 w trakcie oceny


294 MJWPU.420-508/13 2080/13 negatywna


295 MJWPU.420-509/13 2018/13 w trakcie oceny


296 MJWPU.420-510/13 1900/13 w trakcie oceny


297 MJWPU.420-511/13 2063/13 w trakcie oceny


298 MJWPU.420-512/13 1830/13 negatywna


299 MJWPU.420-513/13 1944/13 w trakcie oceny


300 MJWPU.420-514/13 2212/13 pozytywna w trakcie oceny

301 MJWPU.420-515/13 2097/13 negatywna


302 MJWPU.420-516/13 2222/13 w trakcie oceny


303 MJWPU.420-517/13 1715/13 pozytywna w trakcie oceny

304 MJWPU.420-518/13 2121/13 w trakcie oceny


305 MJWPU.420-519/13 2156/13 w trakcie oceny


306 MJWPU.420-520/13 2177/13 negatywna


307 MJWPU.420-521/13 1793/13 pozytywna w trakcie oceny

308 MJWPU.420-522/13 2175/13 w trakcie oceny


309 MJWPU.420-523/13 1936/13 w trakcie oceny


310 MJWPU.420-524/13 2207/13 w trakcie oceny


311 MJWPU.420-525/13 1807/13 w trakcie oceny


312 MJWPU.420-526/13 2160/13 negatywna


313 MJWPU.420-527/13 1952/13 w trakcie oceny


314 MJWPU.420-528/13 1880/13 w trakcie oceny


315 MJWPU.420-529/13 2243/13 negatywna


316 MJWPU.420-530/13 2293/13 w trakcie oceny


317 MJWPU.420-531/13 2031/13 w trakcie oceny


318 MJWPU.420-532/13 1846/13 w trakcie oceny


319 MJWPU.420-533/13 2120/13 w trakcie oceny


320 MJWPU.420-534/13 2061/13 w trakcie oceny


321 MJWPU.420-535/13 2135/13 w trakcie oceny


322 MJWPU.420-536/13 2149/13 w trakcie oceny


323 MJWPU.420-537/13 1929/13 w trakcie oceny


324 MJWPU.420-538/13 2142/13 negatywna


325 MJWPU.420-539/13 2147/13 w trakcie oceny


326 MJWPU.420-540/13 2146/13 w trakcie oceny


327 MJWPU.420-541/13 2173/13 w trakcie oceny


328 MJWPU.420-542/13 1963/13 w trakcie oceny


329 MJWPU.420-543/13 2297/13 negatywna


330 MJWPU.420-544/13 2268/13 w trakcie oceny


331 MJWPU.420-545/13 2259/13 w trakcie oceny


332 MJWPU.420-546/13 2127/13 negatywna


333 MJWPU.420-547/13 2040/13 pozytywna w trakcie oceny

334 MJWPU.420-548/13 2269/13 w trakcie oceny


335 MJWPU.420-549/13 1722/13 w trakcie oceny


336 MJWPU.420-550/13 2071/13 w trakcie oceny


337 MJWPU.420-551/13 2111/13 w trakcie oceny


338 MJWPU.420-552/13 2069/13 w trakcie oceny


339 MJWPU.420-553/13 2153/13 pozytywna w trakcie oceny

340 MJWPU.420-554/13 1934/13 w trakcie oceny


341 MJWPU.420-555/13 2287/13 pozytywna w trakcie oceny

342 MJWPU.420-556/13 1932/13 w trakcie oceny


343 MJWPU.420-557/13 2079/13 w trakcie oceny


344 MJWPU.420-558/13 2112/13 w trakcie oceny


345 MJWPU.420-559/13 2089/13 w trakcie oceny


346 MJWPU.420-560/13 2084/13 w trakcie oceny


347 MJWPU.420-561/13 1948/13 pozytywna w trakcie oceny

348 MJWPU.420-562/13 2074/13 w trakcie oceny


349 MJWPU.420-563/13 2004/13 w trakcie oceny


350 MJWPU.420-564/13 1914/13 negatywna


351 MJWPU.420-565/13 1968/13 negatywna


352 MJWPU.420-566/13 2258/13 w trakcie oceny


353 MJWPU.420-567/13 2250/13 w trakcie oceny


354 MJWPU.420-568/13 2064/13 w trakcie oceny


355 MJWPU.420-569/13 2002/13 pozytywna w trakcie oceny

356 MJWPU.420-570/13 1821/13 negatywna


357 MJWPU.420-571/13 2151/13 pozytywna w trakcie oceny

358 MJWPU.420-572/13 1981/13 w trakcie oceny


359 MJWPU.420-573/13 2181/13 w trakcie oceny


360 MJWPU.420-574/13 1898/13 w trakcie oceny


361 MJWPU.420-575/13 2229/13 w trakcie oceny


362 MJWPU.420-576/13 2076/13 negatywna


363 MJWPU.420-577/13 1903/13 w trakcie oceny


364 MJWPU.420-578/13 2141/13 negatywna


365 MJWPU.420-579/13 2130/13 w trakcie oceny


366 MJWPU.420-580/13 2144/13 negatywna


367 MJWPU.420-581/13 2090/13 w trakcie oceny


368 MJWPU.420-582/13 2108/13 w trakcie oceny


369 MJWPU.420-583/13 2051/13 w trakcie oceny


370 MJWPU.420-584/13 2208/13 w trakcie oceny


371 MJWPU.420-585/13 2220/13 w trakcie oceny


372 MJWPU.420-586/13 2104/13 w trakcie oceny


373 MJWPU.420-587/13 2240/13 w trakcie oceny


374 MJWPU.420-588/13 1908/13 w trakcie oceny


375 MJWPU.420-589/13 2195/13 w trakcie oceny


376 MJWPU.420-590/13 1862/13 w trakcie oceny


377 MJWPU.420-591/13 1881/13 w trakcie oceny


378 MJWPU.420-592/13 2245/13 w trakcie oceny


379 MJWPU.420-593/13 1899/13 w trakcie oceny


380 MJWPU.420-594/13 1916/13 w trakcie oceny


381 MJWPU.420-595/13 1985/13 w trakcie oceny


382 MJWPU.420-596/13 2070/13 pozytywna w trakcie oceny

383 MJWPU.420-597/13 1827/13 w trakcie oceny


384 MJWPU.420-598/13 2186/13 w trakcie oceny


385 MJWPU.420-599/13 1734/13 w trakcie oceny


386 MJWPU.420-600/13 1826/13 w trakcie oceny


387 MJWPU.420-601/13 2085/13 w trakcie oceny


388 MJWPU.420-602/13 1840/13 w trakcie oceny


389 MJWPU.420-603/13 2016/13 w trakcie oceny


390 MJWPU.420-604/13 1823/13 w trakcie oceny


391 MJWPU.420-605/13 2167/13 w trakcie oceny


392 MJWPU.420-606/13 1858/13 w trakcie oceny


393 MJWPU.420-607/13 1890/13 w trakcie oceny


394 MJWPU.420-608/13 2086/13 negatywna


395 MJWPU.420-609/13 2193/13 negatywna


396 MJWPU.420-610/13 2128/13 w trakcie oceny


397 MJWPU.420-611/13 1924/13 w trakcie oceny


398 MJWPU.420-612/13 1697/13 w trakcie oceny


399 MJWPU.420-613/13 1975/13 w trakcie oceny


400 MJWPU.420-614/13 1874/13 w trakcie oceny


401 MJWPU.420-615/13 2103/13 w trakcie oceny


402 MJWPU.420-616/13 1766/13 w trakcie oceny


403 MJWPU.420-617/13 1828/13 negatywna


404 MJWPU.420-618/13 1892/13 w trakcie oceny


405 MJWPU.420-619/13 1959/13 w trakcie oceny


406 MJWPU.420-620/13 1785/13 w trakcie oceny


407 MJWPU.420-621/13 2277/13 w trakcie oceny


408 MJWPU.420-622/13 1726/13 negatywna


409 MJWPU.420-623/13 1997/13 negatywna


410 MJWPU.420-624/13 2053/13 w trakcie oceny


411 MJWPU.420-625/13 2262/13 w trakcie oceny


412 MJWPU.420-626/13 2035/13 w trakcie oceny


413 MJWPU.420-627/13 2119/13 w trakcie oceny


414 MJWPU.420-628/13 2206/13 w trakcie oceny


415 MJWPU.420-629/13 1787/13 w trakcie oceny


416 MJWPU.420-630/13 1927/13 negatywna


417 MJWPU.420-631/13 2215/13 w trakcie oceny


418 MJWPU.420-632/13 2201/13 w trakcie oceny


419 MJWPU.420-633/13 1931/13 w trakcie oceny


420 MJWPU.420-634/13 2224/13 w trakcie oceny


421 MJWPU.420-635/13 2148/13 w trakcie oceny


422 MJWPU.420-636/13 2052/13 w trakcie oceny


423 MJWPU.420-637/13 2292/13 w trakcie oceny


424 MJWPU.420-638/13 2219/13 w trakcie oceny


425 MJWPU.420-639/13 1979/13 w trakcie oceny


426 MJWPU.420-640/13 2138/13 w trakcie oceny


427 MJWPU.420-641/13 1852/13 negatywna


428 MJWPU.420-642/13 2075/13 w trakcie oceny


429 MJWPU.420-643/13 1964/13 negatywna


430 MJWPU.420-644/13 2278/13 w trakcie oceny


431 MJWPU.420-645/13 2152/13 w trakcie oceny


432 MJWPU.420-646/13 2263/13 w trakcie oceny


433 MJWPU.420-647/13 2172/13 w trakcie oceny


434 MJWPU.420-648/13 2236/13 negatywna


435 MJWPU.420-649/13 2122/13 w trakcie oceny


436 MJWPU.420-650/13 2118/13 w trakcie oceny


437 MJWPU.420-651/13 2216/13 negatywna


438 MJWPU.420-652/13 2124/13 negatywna


439 MJWPU.420-653/13 2270/13 negatywna


440 MJWPU.420-654/13 1977/13 w trakcie oceny


441 MJWPU.420-655/13 2205/13 w trakcie oceny


442 MJWPU.420-656/13 1851/13 negatywna


443 MJWPU.420-657/13 1709/13 w trakcie oceny


444 MJWPU.420-658/13 2184/13 w trakcie oceny


445 MJWPU.420-659/13 2286/13 w trakcie oceny


446 MJWPU.420-660/13 1868/13 w trakcie oceny


447 MJWPU.420-661/13 1923/13 w trakcie oceny


448 MJWPU.420-662/13 1969/13 negatywna


449 MJWPU.420-663/13 2283/13 w trakcie oceny


450 MJWPU.420-664/13 2260/13 w trakcie oceny


451 MJWPU.420-665/13 2043/13 w trakcie oceny


452 MJWPU.420-666/13 1802/13 w trakcie oceny


453 MJWPU.420-667/13 1988/13 w trakcie oceny


454 MJWPU.420-668/13 2038/13 negatywna


455 MJWPU.420-669/13 1809/13 w trakcie oceny


456 MJWPU.420-670/13 2191/13 w trakcie oceny


457 MJWPU.420-671/13 2288/13 w trakcie oceny


458 MJWPU.420-672/13 1949/13 w trakcie oceny


459 MJWPU.420-673/13 2154/13 w trakcie oceny


460 MJWPU.420-674/13 2272/13 w trakcie oceny


461 MJWPU.420-675/13 1804/13 w trakcie oceny


462 MJWPU.420-676/13 2251/13 w trakcie oceny


463 MJWPU.420-677/13 2204/13 negatywna


464 MJWPU.420-678/13 1803/13 w trakcie oceny


465 MJWPU.420-679/13 1673/13 w trakcie oceny


466 MJWPU.420-680/13 1818/13 w trakcie oceny


467 MJWPU.420-681/13 2213/13 w trakcie oceny


468 MJWPU.420-682/13 1878/13 w trakcie oceny


469 MJWPU.420-683/13 2284/13 w trakcie oceny


470 MJWPU.420-684/13 2025/13 w trakcie oceny


471 MJWPU.420-685/13 2091/13 w trakcie oceny


472 MJWPU.420-686/13 1905/13 w trakcie oceny


473 MJWPU.420-687/13 2054/13 w trakcie oceny


474 MJWPU.420-688/13 2033/13 w trakcie oceny


475 MJWPU.420-689/13 1790/13 w trakcie oceny


476 MJWPU.420-690/13 1836/13 negatywna


477 MJWPU.420-691/13 1956/13 w trakcie oceny


478 MJWPU.420-692/13 2264/13 w trakcie oceny


479 MJWPU.420-693/13 1834/13 w trakcie oceny


480 MJWPU.420-694/13 2107/13 w trakcie oceny


481 MJWPU.420-695/13 2231/13 w trakcie oceny


482 MJWPU.420-696/13 2140/13 negatywna


483 MJWPU.420-697/13 2179/13 negatywna


484 MJWPU.420-698/13 2300/13 w trakcie oceny


485 MJWPU.420-699/13 1833/13 w trakcie oceny


486 MJWPU.420-700/13 2185/13 w trakcie oceny


487 MJWPU.420-701/13 2227/13 w trakcie oceny


488 MJWPU.420-702/13 2158/13 w trakcie oceny


489 MJWPU.420-703/13 2159/13 pozytywna w trakcie oceny

490 MJWPU.420-704/13 2275/13 w trakcie oceny


491 MJWPU.420-705/13 2105/13 w trakcie oceny


492 MJWPU.420-706/13 1958/13 w trakcie oceny


493 MJWPU.420-707/13 1941/13 w trakcie oceny


494 MJWPU.420-708/13 2150/13 negatywna


495 MJWPU.420-709/13 1990/13 w trakcie oceny


496 MJWPU.420-710/13 2110/13 w trakcie oceny


497 MJWPU.420-711/13 2192/13 w trakcie oceny


498 MJWPU.420-712/13 2242/13 w trakcie oceny


499 MJWPU.420-713/13 2241/13 w trakcie oceny


500 MJWPU.420-714/13 2265/13 negatywna


501 MJWPU.420-715/13 2100/13 w trakcie oceny


502 MJWPU.420-716/13 1922/13 w trakcie oceny


503 MJWPU.420-717/13 2230/13 negatywna


504 MJWPU.420-718/13 1667/13 w trakcie oceny


505 MJWPU.420-719/13 1855/13 w trakcie oceny


506 MJWPU.420-720/13 2257/13 negatywna


507 MJWPU.420-722/13 2178/13 w trakcie oceny


508 MJWPU.420-723/13 1832/13 w trakcie oceny


509 MJWPU.420-724/13 2196/13 w trakcie oceny


510 MJWPU.420-725/13 2163/13 w trakcie oceny


511 MJWPU.420-726/13 2188/13 w trakcie oceny


512 MJWPU.420-727/13 2294/13 w trakcie oceny


513 MJWPU.420-728/13 2136/13 negatywna


514 MJWPU.420-729/13 2168/13 w trakcie oceny


515 MJWPU.420-730/13 2125/13 w trakcie oceny


516 MJWPU.420-731/13 1986/13 w trakcie oceny


517 MJWPU.420-732/13 2162/13 w trakcie oceny


518 MJWPU.420-733/13 2014/13 w trakcie oceny


519 MJWPU.420-734/13 2249/13 w trakcie oceny


520 MJWPU.420-735/13 2291/13 w trakcie oceny


521 MJWPU.420-737/13 2166/13 w trakcie oceny


522 MJWPU.420-738/13 2248/13 w trakcie oceny


523 MJWPU.420-739/13 2218/13 w trakcie oceny


524 MJWPU.420-740/13 1955/13 w trakcie oceny


525 MJWPU.420-741/13 2165/13 wycofany


526 MJWPU.420-742/13 2295/13 w trakcie oceny


527 MJWPU.420-743/13 2198/13 w trakcie oceny


528 MJWPU.420-744/13 2285/13 wycofany


529 MJWPU.420-745/13 2113/13 negatywna


530 MJWPU.420-746/13 1808/13 w trakcie oceny


531 MJWPU.420-747/13 1910/13 negatywna


532 MJWPU.420-748/13 1873/13 w trakcie oceny


533 MJWPU.420-749/13 1926/13 w trakcie oceny


534 MJWPU.420-750/13 1943/13 w trakcie oceny


535 MJWPU.420-751/13 2045/13 w trakcie oceny


536 MJWPU.420-752/13 1933/13 w trakcie oceny


537 MJWPU.420-753/13 1915/13 negatywna


538 MJWPU.420-754/13 1859/13 w trakcie oceny


539 MJWPU.420-755/13 2139/13 negatywna


540 MJWPU.420-756/13 2226/13 negatywna


541 MJWPU.420-757/13 1681/13 negatywna


542 MJWPU.420-758/13 1831/13 negatywna


543 MJWPU.420-762/13 2261/13 negatywna


544 MJWPU.420-763/13 2096/13 negatywna


545 MJWPU.420-764/13 2171/13 negatywna


546 MJWPU.420-765/13 2176/13 negatywna


547 MJWPU.420-313/13 2095/13 negatywna


548 MJWPU.423-1-304/13
w trakcie oceny


549 MJWPU.423-1-305/13
w trakcie oceny


550 MJWPU.423-1-310/13
w trakcie oceny


551 MJWPU.423-1-311/13
w trakcie oceny


552 MJWPU.423-1-312/13
w trakcie oceny


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.