Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/2/2013 stan na dzień 31.10.2013

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 31 października 2013 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” - konkurs nr RPOWM/1.5/2/2013 dla mikro i małych przedsiębiorstw realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. z alokacją na poziomie 5 mln EUR. Złożono - 553 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR - 214 036 177, 90 zł.

RPOWM/1.5/2/2013 - Rozwój przedsiębiorczości
Lp.
Sygnatura
Informacja o przebiegu oceny formalnej
Informacja o przebiegu oceny merytorycznej
ocena wykonalności
ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna
ocena strategiczna
1 MJWPU.420-771/13 negatywna
2 MJWPU.420-197/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
3 MJWPU.420-198/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-199/13 pozytywna w trakcie oceny
5 MJWPU.420-202/13 pozytywna w trakcie oceny
6 MJWPU.420-209/13 pozytywna negatywna
7 MJWPU.420-211/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
8 MJWPU.420-212/13 negatywna
9 MJWPU.420-214/13 negatywna
10 MJWPU.420-215/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
11 MJWPU.420-217/13 pozytywna negatywna
12 MJWPU.420-218/13 negatywna
13 MJWPU.420-219/13 negatywna
14 MJWPU.420-221/13 pozytywna negatywna
15 MJWPU.420-222/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
16 MJWPU.420-224/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
17 MJWPU.420-225/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
18 MJWPU.420-226/13 negatywna
19 MJWPU.420-227/13 negatywna
20 MJWPU.420-228/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
21 MJWPU.420-229/13 negatywna
22 MJWPU.420-230/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-231/13 negatywna
24 MJWPU.420-232/13 pozytywna w trakcie oceny
25 MJWPU.420-233/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-234/13 negatywna
27 MJWPU.420-235/13 negatywna
28 MJWPU.420-236/13 pozytywna negatywna
29 MJWPU.420-237/13 negatywna
30 MJWPU.420-238/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-239/13 negatywna
32 MJWPU.420-240/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
33 MJWPU.420-242/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-243/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
35 MJWPU.420-244/13 pozytywna w trakcie oceny
36 MJWPU.420-245/13 pozytywna w trakcie oceny
37 MJWPU.420-246/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
38 MJWPU.420-247/13 pozytywna w trakcie oceny
39 MJWPU.420-248/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
40 MJWPU.420-249/13 pozytywna pozytywna
41 MJWPU.420-250/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
42 MJWPU.420-251/13 pozytywna w trakcie oceny
43 MJWPU.420-252/13 pozytywna pozytywna
44 MJWPU.420-253/13 negatywna
45 MJWPU.420-255/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
46 MJWPU.420-256/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
47 MJWPU.420-257/13 pozytywna pozytywna
48 MJWPU.420-258/13 negatywna
49 MJWPU.420-259/13 negatywna
50 MJWPU.420-260/13 pozytywna pozytywna
51 MJWPU.420-261/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
52 MJWPU.420-262/13 pozytywna w trakcie oceny
53 MJWPU.420-263/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
54 MJWPU.420-264/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
55 MJWPU.420-265/13 negatywna
56 MJWPU.420-266/13 pozytywna w trakcie oceny
57 MJWPU.420-267/13 pozytywna w trakcie oceny
58 MJWPU.420-268/13 negatywna
59 MJWPU.420-269/13 pozytywna w trakcie oceny
60 MJWPU.420-270/13 negatywna
61 MJWPU.420-271/13 negatywna
62 MJWPU.420-272/13 negatywna
63 MJWPU.420-273/13 pozytywna w trakcie oceny
64 MJWPU.420-274/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
65 MJWPU.420-275/13 pozytywna w trakcie oceny
66 MJWPU.420-276/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
67 MJWPU.420-277/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
68 MJWPU.420-278/13 pozytywna w trakcie oceny
69 MJWPU.420-279/13 pozytywna w trakcie oceny
70 MJWPU.420-280/13 negatywna
71 MJWPU.420-281/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
72 MJWPU.420-282/13 negatywna
73 MJWPU.420-283/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
74 MJWPU.420-284/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
75 MJWPU.420-285/13 negatywna
76 MJWPU.420-286/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
77 MJWPU.420-287/13 MJWPU.420-834/13 negatywna
78 MJWPU.420-288/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
79 MJWPU.420-289/13 negatywna
80 MJWPU.420-290/13 pozytywna w trakcie oceny
81 MJWPU.420-291/13 negatywna
82 MJWPU.420-292/13 negatywna
83 MJWPU.420-293/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
84 MJWPU.420-295/13 negatywna
85 MJWPU.420-296/13 pozytywna pozytywna
86 MJWPU.420-297/13 negatywna
87 MJWPU.420-298/13 negatywna
88 MJWPU.420-299/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
89 MJWPU.420-300/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
90 MJWPU.420-301/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
91 MJWPU.420-302/13 negatywna
92 MJWPU.420-303/13 pozytywna w trakcie oceny
93 MJWPU.420-304/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
94 MJWPU.420-305/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
95 MJWPU.420-306/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
96 MJWPU.420-307/13 pozytywna negatywna
97 MJWPU.420-308/13 pozytywna negatywna
98 MJWPU.420-309/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
99 MJWPU.420-310/13 pozytywna pozytywna
100 MJWPU.420-312/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
101 MJWPU.420-314/13 pozytywna negatywna
102 MJWPU.420-315/13 pozytywna w trakcie oceny
103 MJWPU.420-316/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
104 MJWPU.420-317/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
105 MJWPU.420-318/13 negatywna
106 MJWPU.420-319/13 negatywna
107 MJWPU.420-320/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
108 MJWPU.420-321/13 pozytywna w trakcie oceny
109 MJWPU.420-322/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
110 MJWPU.420-323/13 negatywna
111 MJWPU.420-324/13 pozytywna w trakcie oceny
112 MJWPU.420-325/13 negatywna
113 MJWPU.420-326/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
114 MJWPU.420-327/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
115 MJWPU.420-328/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
116 MJWPU.420-329/13 negatywna
117 MJWPU.420-330/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
118 MJWPU.420-331/13 pozytywna negatywna
119 MJWPU.420-332/13 pozytywna pozytywna
120 MJWPU.420-333/13 negatywna
121 MJWPU.420-334/13 pozytywna pozytywna
122 MJWPU.420-335/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
123 MJWPU.420-336/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
124 MJWPU.420-337/13 pozytywna pozytywna
125 MJWPU.420-338/13 negatywna
126 MJWPU.420-339/13 negatywna
127 MJWPU.420-340/13 pozytywna w trakcie oceny
128 MJWPU.420-341/13 negatywna
129 MJWPU.420-342/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
130 MJWPU.420-343/13 pozytywna w trakcie oceny
131 MJWPU.420-344/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
132 MJWPU.420-345/13 pozytywna w trakcie oceny
133 MJWPU.420-346/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
134 MJWPU.420-347/13 pozytywna negatywna
135 MJWPU.420-348/13 pozytywna w trakcie oceny
136 MJWPU.420-349/13 negatywna
137 MJWPU.420-350/13 negatywna
138 MJWPU.420-351/13 negatywna
139 MJWPU.420-352/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
140 MJWPU.420-353/13 negatywna
141 MJWPU.420-354/13 pozytywna w trakcie oceny
142 MJWPU.420-355/13 pozytywna w trakcie oceny
143 MJWPU.420-356/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
144 MJWPU.420-357/13 pozytywna w trakcie oceny
145 MJWPU.420-358/13 negatywna
146 MJWPU.420-359/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
147 MJWPU.420-360/13 pozytywna w trakcie oceny
148 MJWPU.420-361/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
149 MJWPU.420-362/13 pozytywna pozytywna
150 MJWPU.420-363/13 negatywna
151 MJWPU.420-364/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
152 MJWPU.420-365/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
153 MJWPU.420-366/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
154 MJWPU.420-367/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
155 MJWPU.420-368/13 pozytywna w trakcie oceny
156 MJWPU.420-369/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
157 MJWPU.420-370/13 pozytywna w trakcie oceny
158 MJWPU.420-371/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
159 MJWPU.420-372/13 pozytywna w trakcie oceny
160 MJWPU.420-373/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
161 MJWPU.420-374/13 negatywna
162 MJWPU.420-375/13 negatywna
163 MJWPU.420-376/13 pozytywna w trakcie oceny
164 MJWPU.420-377/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
165 MJWPU.420-378/13 pozytywna w trakcie oceny
166 MJWPU.420-379/13 negatywna
167 MJWPU.420-380/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
168 MJWPU.420-381/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
169 MJWPU.420-382/13 pozytywna w trakcie oceny
170 MJWPU.420-383/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
171 MJWPU.420-384/13 negatywna
172 MJWPU.420-385/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
173 MJWPU.420-386/13 pozytywna negatywna
174 MJWPU.420-387/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
175 MJWPU.420-388/13 negatywna
176 MJWPU.420-389/13 negatywna
177 MJWPU.420-390/13 negatywna
178 MJWPU.420-391/13 negatywna
179 MJWPU.420-392/13 negatywna
180 MJWPU.420-393/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
181 MJWPU.420-394/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
182 MJWPU.420-395/13 negatywna
183 MJWPU.420-396/13 pozytywna negatywna
184 MJWPU.420-397/13 pozytywna w trakcie oceny
185 MJWPU.420-398/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
186 MJWPU.420-399/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
187 MJWPU.420-400/13 negatywna
188 MJWPU.420-401/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
189 MJWPU.420-402/13 pozytywna pozytywna
190 MJWPU.420-403/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
191 MJWPU.420-404/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
192 MJWPU.420-405/13 pozytywna pozytywna
193 MJWPU.420-406/13 negatywna
194 MJWPU.420-407/13 pozytywna pozytywna
195 MJWPU.420-408/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
196 MJWPU.420-409/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
197 MJWPU.420-410/13 negatywna
198 MJWPU.420-411/13 pozytywna pozytywna
199 MJWPU.420-412/13 negatywna
200 MJWPU.420-413/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
201 MJWPU.420-414/13 negatywna
202 MJWPU.420-415/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
203 MJWPU.420-416/13 w trakcie oceny
204 MJWPU.420-417/13 negatywna
205 MJWPU.420-418/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
206 MJWPU.420-419/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
207 MJWPU.420-420/13 negatywna
208 MJWPU.420-421/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
209 MJWPU.420-422/13 pozytywna w trakcie oceny
210 MJWPU.420-423/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
211 MJWPU.420-424/13 pozytywna pozytywna
212 MJWPU.420-425/13 pozytywna pozytywna
213 MJWPU.420-426/13 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
214 MJWPU.420-427/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
215 MJWPU.420-428/13 negatywna
216 MJWPU.420-429/13 pozytywna w trakcie oceny
217 MJWPU.420-430/13 negatywna
218 MJWPU.420-431/13 negatywna
219 MJWPU.420-432/13 negatywna
220 MJWPU.420-433/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
221 MJWPU.420-434/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
222 MJWPU.420-435/13 pozytywna w trakcie oceny
223 MJWPU.420-436/13 pozytywna w trakcie oceny
224 MJWPU.420-437/13 pozytywna w trakcie oceny
225 MJWPU.420-438/13 w trakcie oceny
226 MJWPU.420-439/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
227 MJWPU.420-440/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
228 MJWPU.420-441/13 negatywna
229 MJWPU.420-442/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
230 MJWPU.420-443/13 w trakcie oceny
231 MJWPU.420-444/13 pozytywna w trakcie oceny
232 MJWPU.420-445/13 negatywna
233 MJWPU.420-446/13 w trakcie oceny
234 MJWPU.420-447/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
235 MJWPU.420-448/13 pozytywna w trakcie oceny
236 MJWPU.420-449/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
237 MJWPU.420-450/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
238 MJWPU.420-451/13 negatywna
239 MJWPU.420-452/13 negatywna
240 MJWPU.420-453/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
241 MJWPU.420-454/13 pozytywna pozytywna
242 MJWPU.420-455/13 negatywna
243 MJWPU.420-456/13 pozytywna pozytywna
244 MJWPU.420-457/13 negatywna
245 MJWPU.420-458/13 negatywna
246 MJWPU.420-459/13 pozytywna pozytywna
247 MJWPU.420-460/13 negatywna
248 MJWPU.420-461/13 pozytywna w trakcie oceny
249 MJWPU.420-462/13 pozytywna w trakcie oceny
250 MJWPU.420-463/13 w trakcie oceny
251 MJWPU.420-464/13 negatywna
252 MJWPU.420-465/13 pozytywna w trakcie oceny
253 MJWPU.420-466/13 pozytywna w trakcie oceny
254 MJWPU.420-467/13 pozytywna negatywna
255 MJWPU.420-468/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
256 MJWPU.420-470/13 negatywna
257 MJWPU.420-471/13 pozytywna w trakcie oceny
258 MJWPU.420-472/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
259 MJWPU.420-473/13 negatywna
260 MJWPU.420-474/13 negatywna
261 MJWPU.420-475/13 pozytywna w trakcie oceny
262 MJWPU.420-476/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
263 MJWPU.420-477/13 negatywna
264 MJWPU.420-478/13 negatywna
265 MJWPU.420-479/13 negatywna
266 MJWPU.420-480/13 pozytywna w trakcie oceny
267 MJWPU.420-481/13 pozytywna w trakcie oceny
268 MJWPU.420-482/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
269 MJWPU.420-483/13 pozytywna w trakcie oceny
270 MJWPU.420-484/13 negatywna
271 MJWPU.420-485/13 pozytywna w trakcie oceny
272 MJWPU.420-486/13 pozytywna negatywna
273 MJWPU.420-487/13 pozytywna pozytywna
274 MJWPU.420-488/13 pozytywna w trakcie oceny
275 MJWPU.420-489/13 negatywna
276 MJWPU.420-490/13 negatywna
277 MJWPU.420-491/13 pozytywna w trakcie oceny
278 MJWPU.420-492/13 pozytywna w trakcie oceny
279 MJWPU.420-493/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
280 MJWPU.420-494/13 negatywna
281 MJWPU.420-495/13 pozytywna w trakcie oceny
282 MJWPU.420-496/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
283 MJWPU.420-497/13 negatywna
284 MJWPU.420-498/13 negatywna
285 MJWPU.420-499/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
286 MJWPU.420-500/13 pozytywna w trakcie oceny
287 MJWPU.420-501/13 negatywna
288 MJWPU.420-502/13 negatywna
289 MJWPU.420-503/13 wycofany
290 MJWPU.420-504/13 w trakcie oceny
291 MJWPU.420-505/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
292 MJWPU.420-506/13 pozytywna w trakcie oceny
293 MJWPU.420-507/13 pozytywna w trakcie oceny
294 MJWPU.420-508/13 negatywna
295 MJWPU.420-509/13 negatywna
296 MJWPU.420-510/13 pozytywna w trakcie oceny
297 MJWPU.420-511/13 negatywna
298 MJWPU.420-512/13 negatywna
299 MJWPU.420-513/13 negatywna
300 MJWPU.420-514/13 pozytywna w trakcie oceny
301 MJWPU.420-515/13 negatywna
302 MJWPU.420-516/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
303 MJWPU.420-517/13 pozytywna w trakcie oceny
304 MJWPU.420-518/13 pozytywna pozytywna
305 MJWPU.420-519/13 negatywna
306 MJWPU.420-520/13 negatywna
307 MJWPU.420-521/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
308 MJWPU.420-522/13 pozytywna w trakcie oceny
309 MJWPU.420-523/13 negatywna
310 MJWPU.420-524/13 pozytywna pozytywna
311 MJWPU.420-525/13 pozytywna w trakcie oceny
312 MJWPU.420-526/13 negatywna
313 MJWPU.420-527/13 pozytywna w trakcie oceny
314 MJWPU.420-528/13 negatywna
315 MJWPU.420-529/13 negatywna
316 MJWPU.420-530/13 negatywna
317 MJWPU.420-531/13 negatywna
318 MJWPU.420-532/13 negatywna
319 MJWPU.420-533/13 negatywna
320 MJWPU.420-534/13 pozytywna w trakcie oceny
321 MJWPU.420-535/13 w trakcie oceny
322 MJWPU.420-536/13 MJWPU.420-813/13 negatywna
323 MJWPU.420-537/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
324 MJWPU.420-538/13 negatywna
325 MJWPU.420-539/13 negatywna
326 MJWPU.420-540/13 negatywna
327 MJWPU.420-541/13 negatywna
328 MJWPU.420-542/13 negatywna
329 MJWPU.420-543/13 negatywna
330 MJWPU.420-544/13 negatywna
331 MJWPU.420-545/13 pozytywna w trakcie oceny
332 MJWPU.420-546/13 negatywna
333 MJWPU.420-547/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
334 MJWPU.420-548/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
335 MJWPU.420-549/13 negatywna
336 MJWPU.420-550/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
337 MJWPU.420-551/13 negatywna
338 MJWPU.420-552/13 negatywna
339 MJWPU.420-553/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
340 MJWPU.420-554/13 pozytywna w trakcie oceny
341 MJWPU.420-555/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
342 MJWPU.420-556/13 pozytywna w trakcie oceny
343 MJWPU.420-557/13 pozytywna negatywna
344 MJWPU.420-558/13 negatywna
345 MJWPU.420-559/13 pozytywna w trakcie oceny
346 MJWPU.420-560/13 w trakcie oceny
347 MJWPU.420-561/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
348 MJWPU.420-562/13 pozytywna pozytywna
349 MJWPU.420-563/13 negatywna
350 MJWPU.420-564/13 negatywna
351 MJWPU.420-565/13 negatywna
352 MJWPU.420-566/13 negatywna
353 MJWPU.420-567/13 w trakcie oceny
354 MJWPU.420-568/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
355 MJWPU.420-569/13 pozytywna negatywna
356 MJWPU.420-570/13 negatywna
357 MJWPU.420-571/13 pozytywna w trakcie oceny
358 MJWPU.420-572/13 pozytywna pozytywna
359 MJWPU.420-573/13 pozytywna w trakcie oceny
360 MJWPU.420-574/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
361 MJWPU.420-575/13 pozytywna w trakcie oceny
362 MJWPU.420-576/13 w trakcie oceny
363 MJWPU.420-577/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
364 MJWPU.420-578/13 negatywna
365 MJWPU.420-579/13 pozytywna w trakcie oceny
366 MJWPU.420-580/13 w trakcie oceny
367 MJWPU.420-581/13 negatywna
368 MJWPU.420-582/13 pozytywna w trakcie oceny
369 MJWPU.420-583/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
370 MJWPU.420-584/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
371 MJWPU.420-585/13 negatywna
372 MJWPU.420-586/13 pozytywna w trakcie oceny
373 MJWPU.420-587/13 pozytywna w trakcie oceny
374 MJWPU.420-588/13 pozytywna w trakcie oceny
375 MJWPU.420-589/13 pozytywna w trakcie oceny
376 MJWPU.420-590/13 pozytywna w trakcie oceny
377 MJWPU.420-591/13 negatywna
378 MJWPU.420-592/13 pozytywna w trakcie oceny
379 MJWPU.420-593/13 pozytywna w trakcie oceny
380 MJWPU.420-594/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
381 MJWPU.420-595/13 pozytywna pozytywna
382 MJWPU.420-596/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
383 MJWPU.420-597/13 pozytywna w trakcie oceny
384 MJWPU.420-598/13 pozytywna w trakcie oceny
385 MJWPU.420-599/13 w trakcie oceny
386 MJWPU.420-600/13 pozytywna w trakcie oceny
387 MJWPU.420-601/13 pozytywna w trakcie oceny
388 MJWPU.420-602/13 pozytywna w trakcie oceny
389 MJWPU.420-603/13 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
390 MJWPU.420-604/13 negatywna
391 MJWPU.420-605/13 negatywna
392 MJWPU.420-606/13 pozytywna w trakcie oceny
393 MJWPU.420-607/13 pozytywna w trakcie oceny
394 MJWPU.420-608/13 negatywna
395 MJWPU.420-609/13 negatywna
396 MJWPU.420-610/13 pozytywna w trakcie oceny
397 MJWPU.420-611/13 negatywna
398 MJWPU.420-612/13 pozytywna w trakcie oceny
399 MJWPU.420-613/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
400 MJWPU.420-614/13 pozytywna w trakcie oceny
401 MJWPU.420-615/13 negatywna
402 MJWPU.420-616/13 pozytywna w trakcie oceny
403 MJWPU.420-617/13 negatywna
404 MJWPU.420-618/13 pozytywna w trakcie oceny
405 MJWPU.420-619/13 pozytywna w trakcie oceny
406 MJWPU.420-620/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
407 MJWPU.420-621/13 pozytywna w trakcie oceny
408 MJWPU.420-622/13 negatywna
409 MJWPU.420-623/13 negatywna
410 MJWPU.420-624/13 pozytywna w trakcie oceny
411 MJWPU.420-625/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
412 MJWPU.420-626/13 pozytywna w trakcie oceny
413 MJWPU.420-627/13 pozytywna negatywna
414 MJWPU.420-628/13 negatywna
415 MJWPU.420-629/13 wycofany
416 MJWPU.420-630/13 negatywna
417 MJWPU.420-631/13 pozytywna w trakcie oceny
418 MJWPU.420-632/13 pozytywna w trakcie oceny
419 MJWPU.420-633/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
420 MJWPU.420-634/13 pozytywna pozytywna
421 MJWPU.420-635/13 pozytywna w trakcie oceny
422 MJWPU.420-636/13 pozytywna w trakcie oceny
423 MJWPU.420-637/13 pozytywna w trakcie oceny
424 MJWPU.420-638/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
425 MJWPU.420-639/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
426 MJWPU.420-640/13 pozytywna w trakcie oceny
427 MJWPU.420-641/13 negatywna
428 MJWPU.420-642/13 pozytywna w trakcie oceny
429 MJWPU.420-643/13 negatywna
430 MJWPU.420-644/13 pozytywna w trakcie oceny
431 MJWPU.420-645/13 pozytywna pozytywna
432 MJWPU.420-646/13 negatywna
433 MJWPU.420-647/13 pozytywna w trakcie oceny
434 MJWPU.420-648/13 negatywna
435 MJWPU.420-649/13 negatywna
436 MJWPU.420-650/13 pozytywna negatywna
437 MJWPU.420-651/13 negatywna
438 MJWPU.420-652/13 negatywna
439 MJWPU.420-653/13 negatywna
440 MJWPU.420-654/13 negatywna
441 MJWPU.420-655/13 pozytywna w trakcie oceny
442 MJWPU.420-656/13 negatywna
443 MJWPU.420-657/13 negatywna
444 MJWPU.420-658/13 pozytywna w trakcie oceny
445 MJWPU.420-659/13 pozytywna w trakcie oceny
446 MJWPU.420-660/13 pozytywna w trakcie oceny
447 MJWPU.420-661/13 pozytywna w trakcie oceny
448 MJWPU.420-662/13 negatywna
449 MJWPU.420-663/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
450 MJWPU.420-664/13 negatywna
451 MJWPU.420-665/13 pozytywna w trakcie oceny
452 MJWPU.420-666/13 pozytywna pozytywna
453 MJWPU.420-667/13 negatywna
454 MJWPU.420-668/13 negatywna
455 MJWPU.420-669/13 negatywna
456 MJWPU.420-670/13 negatywna
457 MJWPU.420-671/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
458 MJWPU.420-672/13 pozytywna w trakcie oceny
459 MJWPU.420-673/13 pozytywna pozytywna
460 MJWPU.420-674/13 w trakcie oceny
461 MJWPU.420-675/13 pozytywna w trakcie oceny
462 MJWPU.420-676/13 pozytywna w trakcie oceny
463 MJWPU.420-677/13 negatywna
464 MJWPU.420-678/13 pozytywna w trakcie oceny
465 MJWPU.420-679/13 pozytywna w trakcie oceny
466 MJWPU.420-680/13 negatywna
467 MJWPU.420-681/13 w trakcie oceny
468 MJWPU.420-682/13 negatywna
469 MJWPU.420-683/13 negatywna
470 MJWPU.420-684/13 negatywna
471 MJWPU.420-685/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
472 MJWPU.420-686/13 pozytywna w trakcie oceny
473 MJWPU.420-687/13 negatywna
474 MJWPU.420-688/13 pozytywna pozytywna
475 MJWPU.420-689/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
476 MJWPU.420-690/13 negatywna
477 MJWPU.420-691/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
478 MJWPU.420-692/13 negatywna
479 MJWPU.420-693/13 negatywna
480 MJWPU.420-694/13 negatywna
481 MJWPU.420-695/13 negatywna
482 MJWPU.420-696/13 negatywna
483 MJWPU.420-697/13 negatywna
484 MJWPU.420-698/13 negatywna
485 MJWPU.420-699/13 negatywna
486 MJWPU.420-700/13 pozytywna w trakcie oceny
487 MJWPU.420-701/13 pozytywna w trakcie oceny
488 MJWPU.420-702/13 pozytywna pozytywna
489 MJWPU.420-703/13 pozytywna w trakcie oceny
490 MJWPU.420-704/13 negatywna
491 MJWPU.420-705/13 negatywna
492 MJWPU.420-706/13 pozytywna w trakcie oceny
493 MJWPU.420-707/13 negatywna
494 MJWPU.420-708/13 negatywna
495 MJWPU.420-709/13 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
496 MJWPU.420-710/13 pozytywna w trakcie oceny
497 MJWPU.420-711/13 pozytywna w trakcie oceny
498 MJWPU.420-712/13 negatywna
499 MJWPU.420-713/13 pozytywna pozytywna
500 MJWPU.420-714/13 negatywna
501 MJWPU.420-715/13 negatywna
502 MJWPU.420-716/13 negatywna
503 MJWPU.420-717/13 negatywna
504 MJWPU.420-718/13 pozytywna w trakcie oceny
505 MJWPU.420-719/13 pozytywna pozytywna
506 MJWPU.420-720/13 negatywna
507 MJWPU.420-722/13 pozytywna pozytywna
508 MJWPU.420-723/13 negatywna
509 MJWPU.420-724/13 pozytywna w trakcie oceny
510 MJWPU.420-725/13 pozytywna pozytywna
511 MJWPU.420-726/13 negatywna
512 MJWPU.420-727/13 negatywna
513 MJWPU.420-728/13 negatywna
514 MJWPU.420-729/13 pozytywna pozytywna
515 MJWPU.420-730/13 pozytywna w trakcie oceny
516 MJWPU.420-731/13 pozytywna pozytywna
517 MJWPU.420-732/13 pozytywna pozytywna
518 MJWPU.420-733/13 pozytywna pozytywna
519 MJWPU.420-734/13 pozytywna w trakcie oceny
520 MJWPU.420-735/13 negatywna
521 MJWPU.420-737/13 pozytywna w trakcie oceny
522 MJWPU.420-738/13 negatywna
523 MJWPU.420-739/13 negatywna
524 MJWPU.420-740/13 negatywna
525 MJWPU.420-741/13 wycofany
526 MJWPU.420-742/13 negatywna
527 MJWPU.420-743/13 negatywna
528 MJWPU.420-744/13 wycofany
529 MJWPU.420-745/13 negatywna
530 MJWPU.420-746/13 pozytywna pozytywna
531 MJWPU.420-747/13 negatywna
532 MJWPU.420-748/13 pozytywna w trakcie oceny
533 MJWPU.420-749/13 negatywna
534 MJWPU.420-750/13 pozytywna w trakcie oceny
535 MJWPU.420-751/13 pozytywna w trakcie oceny
536 MJWPU.420-752/13 pozytywna w trakcie oceny
537 MJWPU.420-753/13 negatywna
538 MJWPU.420-754/13 pozytywna w trakcie oceny
539 MJWPU.420-755/13 negatywna
540 MJWPU.420-756/13 negatywna
541 MJWPU.420-757/13 negatywna
542 MJWPU.420-758/13 negatywna
543 MJWPU.420-762/13 negatywna
544 MJWPU.420-763/13 negatywna
545 MJWPU.420-764/13 negatywna
546 MJWPU.420-765/13 negatywna
547 MJWPU.420-313/13 negatywna
548 MJWPU.420-833/13 negatywna
549 MJWPU.423-1-304/13 / MJWPU.423-1-425/13 dokumenty nie podlegały ocenie
550 MJWPU.423-1-305/13 dokumenty nie podlegały ocenie
551 MJWPU.423-1-310/13 dokumenty nie podlegały ocenie
552 MJWPU.423-1-311/13 dokumenty nie podlegały ocenie
553 MJWPU.423-1-312/13 dokumenty nie podlegały ocenie
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.