Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/3/2011 21.09.2012

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 21.09.2012 r., złożonych  w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” – konkurs dla mikroprzedsiębiorstw realizowanym  w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 4 listopada 2011 r. do 18 listopada 2011 r. z alokacją na poziomie 10 mln EUR. Złożono - 429 wniosków,  na kwotę dofinansowania z EFRR – 128 423 701, 10 PLN.

>

1.5 - Rozwój przedsiębiorczości  (mikro)
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-954/11 5965/11 pozytywna negatywna    
2 MJWPU.420-971/11 6081/11 pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście zakończona po proteście
3 MJWPU.420-973/11 5866/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-941/11 6004/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-1179/11 5871/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-1192/11 5804/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
7 MJWPU.420-1090/11 6061/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-855/11 5756/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-937/11 5958/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
10 MJWPU.420-1005/11 5943/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-1049/11 5734/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-1060/11 6143/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-1050/11 6090/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-1053/11 6154/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-1148/11 5752/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
16 MJWPU.420-1143/11 5850/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
17 MJWPU.420-1142/11 5990/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
18 MJWPU.420-1141/11 6028/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-785/11 5543/11 pozytywna negatywna    
20 MJWPU.420-833/11 5694/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
21 MJWPU.420-817/11 5606/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-824/11 5741/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-1166/11 6114/11 pozytywna negatywna    
24 MJWPU.420-1160/11 6020/11 pozytywna negatywna-po proteście    
25 MJWPU.420-1153/11 5753/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-1152/11 5759/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-1149/11 5751/11 pozytywna negatywna    
28 MJWPU.420-875/11 5848/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-939/11 5526/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-940/11 6157/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-946/11 6174/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-949/11 5986/11 pozytywna negatywna-po proteście    
33 MJWPU.420-962/11 6128/11 pozytywna negatywna    
34 MJWPU.420-901/11 5703/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
35 MJWPU.420-858/11 5747/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
36 MJWPU.420-1115/11 6162/11 pozytywna negatywna    
37 MJWPU.420-1075/11 6026/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-1088/11 5825/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-969/11 5768/11 pozytywna negatywna    
40 MJWPU.420-1085/11 5942/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-1155/11 6145/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-1123/11 5922/11 pozytywna negatywna    
43 MJWPU.420-1134/11 5905/11 pozytywna negatywna    
44 MJWPU.420-1137/11 5879/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
45 MJWPU.420-1121/11 5772/11 pozytywna negatywna    
46 MJWPU.420-1130/11 5837/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
47 MJWPU.420-1129/11 6102/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
48 MJWPU.420-1132/11 5961/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
49 MJWPU.420-853/11 6135/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
50 MJWPU.420-893/11 5912/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
51 MJWPU.420-891/11 5699/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście
52 MJWPU.420-1089/11 6122/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
53 MJWPU.420-1138/11 5893/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
54 MJWPU.420-1139/11 5985/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
55 MJWPU.420-1158/11 6169/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
56 MJWPU.420-1161/11 5980/11 pozytywna negatywna    
57 MJWPU.420-1051/11 5769/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
58 MJWPU.420-1059/11 6006/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
59 MJWPU.420-1028/11 6065/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
60 MJWPU.420-1040/11 5746/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
61 MJWPU.420-1057/11 6005/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
62 MJWPU.420-1071/11 5712/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
63 MJWPU.420-1073/11 6140/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
64 MJWPU.420-1062/11 6014/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
65 MJWPU.420-1038/11 5907/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
66 MJWPU.420-1037/11 6063/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
67 MJWPU.420-1046/11 6041/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
68 MJWPU.420-1044/11 6062/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
69 MJWPU.420-1047/11 6000/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
70 MJWPU.420-1066/11 5721/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
71 MJWPU.420-1061/11 6067/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
72 MJWPU.420-1031/11 6148/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
73 MJWPU.420-809/11 5770/11 pozytywna negatywna    
74 MJWPU.420-795/11 5615/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
75 MJWPU.420-793/11 5604/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
76 MJWPU.420-794/11 5616/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
77 MJWPU.420-822/11 5725/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
78 MJWPU.420-788/11 5632/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
79 MJWPU.420-805/11 5700/11 pozytywna negatywna    
80 MJWPU.420-831/11 6117/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście
81 MJWPU.420-806/11 5766/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
82 MJWPU.420-796/11 5619/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
83 MJWPU.420-837/11 5758/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
84 MJWPU.420-828/11 5774/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
85 MJWPU.420-830/11 5701/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
86 MJWPU.420-808/11 5765/11 pozytywna negatywna    
87 MJWPU.420-1117/11 6113/11 pozytywna negatywna    
88 MJWPU.420-1197/11 6161/11 pozytywna negatywna    
89 MJWPU.420-1169/11 5812/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
90 MJWPU.420-892/11 6036/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
91 MJWPU.420-1045/11 5959/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
92 MJWPU.420-816/11 5951/11 pozytywna negatywna    
93 MJWPU.420-838/11 5827/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
94 MJWPU.420-797/11 5573/11 pozytywna negatywna    
95 MJWPU.420-842/11 5661/11 pozytywna negatywna    
96 MJWPU.420-845/11 5964/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
97 MJWPU.420-849/11 5860/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
98 MJWPU.420-850/11 5603/11 pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście zakończona
99 MJWPU.420-857/11 5906/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
100 MJWPU.420-900/11 5834/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
101 MJWPU.420-908/11 6184/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
102 MJWPU.420-912/11 5797/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
103 MJWPU.420-914/11 6008/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
104 MJWPU.420-918/11 5966/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
105 MJWPU.420-921/11 5826/11 pozytywna negatywna    
106 MJWPU.420-934/11 5829/11 pozytywna negatywna    
107 MJWPU.420-938/11 5847/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
108 MJWPU.420-947/11 5870/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
109 MJWPU.420-950/11 5904/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
110 MJWPU.420-956/11 5908/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
111 MJWPU.420-967/11 5949/11 pozytywna negatywna    
112 MJWPU.420-1035/11 5851/11 pozytywna negatywna    
113 MJWPU.420-1082/11 5981/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
114 MJWPU.420-1113/11 6183/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
115 MJWPU.420-1133/11 5891/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
116 MJWPU.420-1140/11 5954/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
117 MJWPU.420-1171/11 6134/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
118 MJWPU.420-1173/11 5920/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
119 MJWPU.420-1178/11 6163/11 pozytywna negatywna    
120 MJWPU.420-1188/11 6083/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
121 MJWPU.420-1205/11 6136/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
122 MJWPU.420-1206/11 6074/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
123 MJWPU.420-1210/11 6155/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
124 MJWPU.420-843/11 5813/11 pozytywna negatywna    
125 MJWPU.420-854/11 6149/11 pozytywna negatywna    
126 MJWPU.420-860/11 5744/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
127 MJWPU.420-861/11 5979/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
128 MJWPU.420-863/11 5814/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
129 MJWPU.420-865/11 5800/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
130 MJWPU.420-868/11 5924/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
131 MJWPU.420-870/11 6011/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
132 MJWPU.420-874/11 5874/11 pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście zakończona
133 MJWPU.420-878/11 5704/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
134 MJWPU.420-885/11 5976/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
135 MJWPU.420-895/11 5737/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
136 MJWPU.420-899/11 5607/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
137 MJWPU.420-906/11 6007/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
138 MJWPU.420-907/11 5714/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
139 MJWPU.420-911/11 5886/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
140 MJWPU.420-917/11 5792/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
141 MJWPU.420-922/11 5937/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
142 MJWPU.420-924/11 6002/11 pozytywna negatywna    
143 MJWPU.420-925/11 5788/11 pozytywna negatywna    
144 MJWPU.420-926/11 5946/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
145 MJWPU.420-933/11 6096/11 pozytywna negatywna    
146 MJWPU.420-948/11 5881/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
147 MJWPU.420-951/11 5861/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
148 MJWPU.420-968/11 5698/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
149 MJWPU.420-1106/11 6129/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
150 MJWPU.420-1151/11 6160/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
151 MJWPU.420-1170/11 5808/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
152 MJWPU.420-1172/11 6038/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
153 MJWPU.420-1174/11 6123/11 pozytywna negatywna    
154 MJWPU.420-1175/11 6019/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
155 MJWPU.420-1176/11 5875/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście
156 MJWPU.420-1177/11 6031/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
157 MJWPU.420-1184/11 6058/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
158 MJWPU.420-1187/11 6101/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
159 MJWPU.420-1190/11 6021/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście zakończona
160 MJWPU.420-1212/11 5977/11 pozytywna pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście
161 MJWPU.420-844/11 5923/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
162 MJWPU.420-866/11 6046/11 pozytywna negatywna-po proteście    
163 MJWPU.420-883/11 5955/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
164 MJWPU.420-903/11 5823/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
165 MJWPU.420-910/11 5909/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
166 MJWPU.420-927/11 5969/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
167 MJWPU.420-931/11 6018/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
168 MJWPU.420-981/11 5863/11 pozytywna negatywna    
169 MJWPU.420-984/11 5960/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
170 MJWPU.420-985/11 5895/11 pozytywna negatywna    
171 MJWPU.420-987/11 6104/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
172 MJWPU.420-988/11 5873/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
173 MJWPU.420-989/11 5935/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
174 MJWPU.420-990/11 6050/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
175 MJWPU.420-993/11 6048/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
176 MJWPU.420-994/11 6144/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
177 MJWPU.420-998/11 5783/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
178 MJWPU.420-1000/11 5938/11 pozytywna negatywna    
179 MJWPU.420-1002/11 5776/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
180 MJWPU.420-1008/11 6118/11 pozytywna negatywna    
181 MJWPU.420-1010/11 6110/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
182 MJWPU.420-1012/11 6015/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
183 MJWPU.420-1013/11 6131/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
184 MJWPU.420-1016/11 5862/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
185 MJWPU.420-1018/11 5931/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona po proteście
186 MJWPU.420-1019/11 6055/11 pozytywna zakończona po proteście zakończona po proteście zakończona
187 MJWPU.420-1021/11 5820/11 pozytywna      
188 MJWPU.420-1022/11 5868/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
189 MJWPU.420-1120/11 5975/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
190 MJWPU.420-1079/11 6045/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
191 MJWPU.420-1092/11 6057/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
192 MJWPU.420-1093/11 6116/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
193 MJWPU.420-1096/11 5963/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
194 MJWPU.420-1100/11 6003/11 pozytywna negatywna    
195 MJWPU.420-1101/11 5952/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
196 MJWPU.420-1103/11 6109/11 pozytywna negatywna    
197 MJWPU.420-1104/11 6080/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
198 MJWPU.420-1105/11 5987/11 pozytywna negatywna    
199 MJWPU.420-1118/11 5846/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
200 MJWPU.420-1119/11 5781/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
201 MJWPU.420-1147/11 6151/11 pozytywna pozytywna po proteście zakończona w trakcie oceny
202 MJWPU.420-1025/11 6230/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
203 MJWPU.420-1076/11 5928/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
204 MJWPU.420-789/11 5672/11 negatywna      
205 MJWPU.420-1108/11 5810/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
206 MJWPU.420-792/11 5642/11 negatywna      
207 MJWPU.420-798/11 5654/11 negatywna      
208 MJWPU.420-799/11 5696/11 negatywna      
209 MJWPU.420-800/11 5564/11 negatywna      
210 MJWPU.420-801/11 5500/11 negatywna      
211 MJWPU.420-802/11 5641/11 negatywna      
212 MJWPU.420-803/11 5687/11 negatywna      
213 MJWPU.420-804/11 5749/11 negatywna      
214 MJWPU.420-807/11 5763/11 negatywna      
215 MJWPU.420-810/11 5984/11 negatywna      
216 MJWPU.420-811/11 5934/11 negatywna      
217 MJWPU.420-812/11 6105/11 negatywna      
218 MJWPU.420-813/11 5720/11 negatywna      
219 MJWPU.420-814/11 5631/11 negatywna      
220 MJWPU.420-815/11 5793/11 negatywna      
221 MJWPU.420-818/11 5729/11 negatywna      
222 MJWPU.420-819/11 5764/11 negatywna      
223 MJWPU.420-820/11 5732/11 negatywna      
224 MJWPU.420-821/11 5968/11 negatywna      
225 MJWPU.420-823/11 5797/11 negatywna      
226 MJWPU.420-825/11 5757/11 negatywna      
227 MJWPU.420-826/11 5822/11 negatywna      
228 MJWPU.420-827/11 5798/11 negatywna      
229 MJWPU.420-829/11 5857/11 negatywna      
230 MJWPU.420-832/11 5707/11 negatywna      
231 MJWPU.420-834/11 5892/11 negatywna      
232 MJWPU.420-835/11 5993/11 negatywna      
233 MJWPU.420-836/11 6089/11 negatywna      
234 MJWPU.420-839/11 5936/11 negatywna      
235 MJWPU.420-840/11 5652/11 negatywna      
236 MJWPU.420-841/11 5811/11 negatywna      
237 MJWPU.420-847/11 5805/11 negatywna      
238 MJWPU.420-851/11 5617/11 negatywna      
239 MJWPU.420-852/11 5845/11 negatywna      
240 MJWPU.420-856/11 5771/11 negatywna      
241 MJWPU.420-862/11 5889/11 negatywna      
242 MJWPU.420-864/11 6186/11 negatywna      
243 MJWPU.420-867/11 5894/11 negatywna      
244 MJWPU.420-869/11 5775/11 negatywna      
245 MJWPU.420-871/11 5916/11 negatywna      
246 MJWPU.420-872/11 5841/11 negatywna      
247 MJWPU.420-873/11 5736/11 negatywna      
248 MJWPU.420-876/11 5887/11 negatywna      
249 MJWPU.420-877/11 5940/11 pozytywna negatywna    
250 MJWPU.420-879/11 5830/11 negatywna      
251 MJWPU.420-880/11 5995/11 negatywna      
252 MJWPU.420-881/11 6107/11 negatywna      
253 MJWPU.420-882/11 6035/11 negatywna      
254 MJWPU.420-884/11 5685/11 negatywna      
255 MJWPU.420-886/11 6078/11 negatywna      
256 MJWPU.420-887/11 6054/11 negatywna      
257 MJWPU.420-888/11 5884/11 negatywna      
258 MJWPU.420-889/11 5724/11 pozytywna      
259 MJWPU.420-890/11 6029/11 negatywna      
260 MJWPU.420-894/11 5835/11 negatywna      
261 MJWPU.420-896/11 5709/11 negatywna      
262 MJWPU.420-897/11 5901/11 negatywna      
263 MJWPU.420-898/11 6056/11 negatywna      
264 MJWPU.420-902/11 5803/11 negatywna      
265 MJWPU.420-904/11 6168/11 negatywna      
266 MJWPU.420-905/11 6141/11 negatywna      
267 MJWPU.420-909/11 6013/11 pozytywna negatywna    
268 MJWPU.420-913/11 5777/11 negatywna      
269 MJWPU.420-915/11 5782/11 negatywna      
270 MJWPU.420-916/11 6120/11 negatywna      
271 MJWPU.420-919/11 5794/11 negatywna      
272 MJWPU.420-920/11 5728/11 negatywna      
273 MJWPU.420-923/11 5854/11 negatywna      
274 MJWPU.420-928/11 5716/11 negatywna      
275 MJWPU.420-929/11 5864/11 negatywna      
276 MJWPU.420-930/11 5745/11 negatywna      
277 MJWPU.420-932/11 6052/11 negatywna      
278 MJWPU.420-935/11 6034/11 negatywna      
279 MJWPU.420-936/11 6130/11 negatywna      
280 MJWPU.420-942/11 5973/11 negatywna      
281 MJWPU.420-943/11 5902/11 negatywna      
282 MJWPU.420-944/11 5839/11 negatywna      
283 MJWPU.420-945/11 5802/11 negatywna      
284 MJWPU.420-952/11 5869/11 negatywna      
285 MJWPU.420-953/11 6091/11 negatywna      
286 MJWPU.420-955/11 5727/11 negatywna      
287 MJWPU.420-957/11 6044/11 negatywna      
288 MJWPU.420-958/11 6042/11 negatywna      
289 MJWPU.420-959/11 5914/11 negatywna      
290 MJWPU.420-960/11 5780/11 negatywna      
291 MJWPU.420-961/11 5660/11 negatywna      
292 MJWPU.420-963/11 5885/11 negatywna      
293 MJWPU.420-964/11 5743/11 negatywna      
294 MJWPU.420-966/11 5796/11 negatywna      
295 MJWPU.420-970/11 5956/11 negatywna      
296 MJWPU.420-972/11 6156/11 negatywna      
297 MJWPU.420-974/11 5819/11 negatywna      
298 MJWPU.420-975/11 5974/11 negatywna      
299 MJWPU.420-976/11 6069/11 negatywna      
300 MJWPU.420-977/11 6016/11 negatywna      
301 MJWPU.420-978/11 6139/11 negatywna      
302 MJWPU.420-979/11 5856/11 negatywna      
303 MJWPU.420-980/11 6103/11 negatywna      
304 MJWPU.420-982/11 5998/11 negatywna      
305 MJWPU.420-983/11 5883/11 negatywna      
306 MJWPU.420-986/11 6126/11 negatywna      
307 MJWPU.420-991/11 5785/11 negatywna      
308 MJWPU.420-996/11 5818/11 negatywna      
309 MJWPU.420-997/11 6079/11 negatywna      
310 MJWPU.420-999/11 6070/11 negatywna      
311 MJWPU.420-1001/11 6037/11 negatywna      
312 MJWPU.420-1003/11 6100/11 negatywna      
313 MJWPU.420-1004/11 5983/11 negatywna      
314 MJWPU.420-1006/11 6097/11 negatywna      
315 MJWPU.420-1007/11 5717/11 negatywna      
316 MJWPU.420-1009/11 5790/11 negatywna      
317 MJWPU.420-1011/11 6167/11 negatywna      
318 MJWPU.420-1014/11 5997/11 negatywna      
319 MJWPU.420-1015/11 5911/11 negatywna      
320 MJWPU.420-1017/11 5836/11 negatywna      
321 MJWPU.420-1020/11 5890/11 negatywna      
322 MJWPU.420-1023/11 5947/11 negatywna      
323 MJWPU.420-1024/11 5953/11 negatywna      
324 MJWPU.420-1026/11 5919/11 negatywna      
325 MJWPU.420-1027/11 6084/11 negatywna      
326 MJWPU.420-1029/11 6178/11 negatywna      
327 MJWPU.420-1030/11 6127/11 negatywna      
328 MJWPU.420-1032/11 5950/11 negatywna      
329 MJWPU.420-1033/11 5876/11 negatywna      
330 MJWPU.420-1034/11 6093/11 negatywna      
331 MJWPU.420-1036/11 6068/11 negatywna      
332 MJWPU.420-1039/11 6027/11 negatywna      
333 MJWPU.420-1041/11 6059/11 negatywna      
334 MJWPU.420-1042/11 6043/11 negatywna      
335 MJWPU.420-1043/11 5882/11 negatywna      
336 MJWPU.420-1048/11 6033/11 negatywna      
337 MJWPU.420-1052/11 5933/11 negatywna      
338 MJWPU.420-1054/11 6073/11 negatywna      
339 MJWPU.420-1055/11 6053/11 negatywna      
340 MJWPU.420-1056/11 6009/11 negatywna      
341 MJWPU.420-1058/11 5748/11 negatywna      
342 MJWPU.420-1063/11 5738/11 pozytywna negatywna-po proteście    
343 MJWPU.420-1064/11 5733/11 negatywna      
344 MJWPU.420-1065/11 5917/11 negatywna      
345 MJWPU.420-1067/11 6087/11 negatywna      
346 MJWPU.420-1068/11 5858/11 negatywna      
347 MJWPU.420-1069/11 5828/11 negatywna      
348 MJWPU.420-1070/11 5926/11 negatywna      
349 MJWPU.420-1072/11 5996/11 negatywna      
350 MJWPU.420-1074/11 6022/11 negatywna      
351 MJWPU.420-1077/11 5992/11 negatywna      
352 MJWPU.420-1078/11 6072/11 negatywna      
353 MJWPU.420-1080/11 5913/11 negatywna      
354 MJWPU.420-1081/11 6095/11 negatywna      
355 MJWPU.420-1083/11 6108/11 negatywna      
356 MJWPU.420-1084/11 5989/11 negatywna      
357 MJWPU.420-1086/11 5970/11 negatywna      
358 MJWPU.420-1087/11 5702/11 negatywna      
359 MJWPU.420-1091/11 6112/11 negatywna      
360 MJWPU.420-1094/11 6099/11 negatywna      
361 MJWPU.420-1095/11 5723/11 negatywna      
362 MJWPU.420-1097/11 5941/11 negatywna      
363 MJWPU.420-1098/11 5779/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
364 MJWPU.420-1099/11 5843/11 negatywna      
365 MJWPU.420-1102/11 6075/11 negatywna      
366 MJWPU.420-1107/11 6082/11 negatywna      
367 MJWPU.420-1109/11 5852/11 negatywna      
368 MJWPU.420-1110/11 6190/11 negatywna      
369 MJWPU.420-1111/11 5809/11 negatywna      
370 MJWPU.420-1114/11 6125/11 negatywna      
371 MJWPU.420-1116/11 5880/11 negatywna      
372 MJWPU.420-1122/11 5877/11 negatywna      
373 MJWPU.420-1124/11 6182/11 negatywna      
374 MJWPU.420-1125/11 6017/11 negatywna      
375 MJWPU.420-1126/11 5865/11 negatywna      
376 MJWPU.420-1127/11 5978/11 negatywna      
377 MJWPU.420-1128/11 5853/11 negatywna      
378 MJWPU.420-1131/11 6023/11 negatywna      
379 MJWPU.420-1136/11 5988/11 negatywna      
380 MJWPU.420-1144/11 5750/11 negatywna      
381 MJWPU.420-1145/11 6158/11 negatywna      
382 MJWPU.420-1146/11 5915/11 negatywna      
383 MJWPU.420-1150/11 6098/11 negatywna      
384 MJWPU.420-1156/11 6025/11 negatywna      
385 MJWPU.420-1157/11 6203/11 negatywna      
386 MJWPU.420-1159/11 5932/11 negatywna      
387 MJWPU.420-1162/11 6147/11 negatywna      
388 MJWPU.420-1163/11 5888/11 negatywna      
389 MJWPU.420-1164/11 6153/11 negatywna      
390 MJWPU.420-1165/11 6085/11 negatywna      
391 MJWPU.420-1167/11 6094/11 negatywna      
392 MJWPU.420-1168/11 5944/11 negatywna      
393 MJWPU.420-1180/11 5778/11 negatywna      
394 MJWPU.420-1181/11 6086/11 negatywna      
395 MJWPU.420-1182/11 5927/11 negatywna      
396 MJWPU.420-1183/11 5945/11 negatywna      
397 MJWPU.420-1185/11 5762/11 negatywna      
398 MJWPU.420-1186/11 5697/11 negatywna      
399 MJWPU.420-1189/11 6076/11 negatywna      
400 MJWPU.420-1191/11 5918/11 negatywna      
401 MJWPU.420-1193/11 6012/11 negatywna      
402 MJWPU.420-1194/11 6051/11 negatywna      
403 MJWPU.420-1195/11 6159/11 negatywna      
404 MJWPU.420-1196/11 6039/11 negatywna      
405 MJWPU.420-1198/11 5767/11 negatywna      
406 MJWPU.420-1199/11 5939/11 negatywna      
407 MJWPU.420-1200/11 5715/11 negatywna      
408 MJWPU.420-1201/11 5991/11 negatywna      
409 MJWPU.420-1202/11 6092/11 negatywna      
410 MJWPU.420-1203/11 6166/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
411 MJWPU.420-1204/11 5948/11 negatywna      
412 MJWPU.420-1207/11 6124/11 negatywna      
413 MJWPU.420-1208/11 6179/11 negatywna      
414 MJWPU.420-1209/11 5967/11 negatywna      
415 MJWPU.420-1211/11 6177/11 negatywna      
416 MJWPU.420-1213/11 5994/11 negatywna      
417 MJWPU.420-1214/11 6172/11 negatywna      
418 MJWPU.420-1215/11 6121/11 negatywna      
419 MJWPU.420-1216/11 5786/11 negatywna      
420 MJWPU.420-1217/11 5806/11 negatywna      
421 MJWPU.420-1218/11 6150/11 negatywna      
422 MJWPU.420-1219/11 6133/11 negatywna      
423 MJWPU.WOKWF-R.0713-5/11 - negatywna      
424 MJWPU.420-965/11 5801/11 pozytywna negatywna-po proteście    
425 MJWPU.420-859/11 6064/11 pozytywna negatywna-po proteście    
426 MJWPU.420-848/11 5878/11   negatywna po proteście    
427 MJWPU.420-1135/11 5972/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
428 MJWPU.420-995/11 6024/11 pozytywna pozytywna po proteście zakończona po proteście zakończona po proteście
429 MJWPU.420-1112/11 6119/11 pozytywna pozytywna-po proteście zakończona zakończona

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.