Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status Wniosków w Ocenie RPOWM/1.2/1/2012 16.11.2012

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 16.11.2012 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka” - konkurs dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców realizowany w trybie konkursowym otwartym bez preselekcji w okresie od 30 kwietnia 2012 r. z alokacją na poziomie 4 mln EUR. Złożono - 60 wniosków, na kwotę dofinansowania z EFRR - 51 978 951,50 PLN.

1.2 - Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna ocena strategiczna
1 MJWPU.420-250/12 1359/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
2 MJWPU.420-252/12 1377/12 odrzucony


3 MJWPU.420-253/12 1385/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-254/12 1430/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-255/12 1450/12 pozytywny negatywna

6 MJWPU.420-257/12 1521/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
7 MJWPU.420-258/12 1529/12 odrzucony


8 MJWPU.420-259/12 1528/12 odrzucony


9 MJWPU.420-260/12 1527/12 odrzucony


10 MJWPU.420-261/12 1540/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-262/12 1568/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-264/12 1533/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-269/12 1586/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-270/12 1535/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-271/12 1610/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
16 MJWPU.420-272/12 1599/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
17 MJWPU.420-273/12 1634/12 w trakcie oceny


18 MJWPU.420-274/12 1640/12 odrzucony


19 MJWPU.420-275/12 1648/12 odrzucony


20 MJWPU.420-276/12 1655/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
21 MJWPU.420-279/12 1652/12 pozytywny negatywna

22 MJWPU.420-281/12 1690/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-283/12 1699/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
24 MJWPU.420-284/12 1671/12 odrzucony


25 MJWPU.420-285/12 1723/12 odrzucony


26 MJWPU.420-286/12 1713/12 pozytywny w trakcie

27 MJWPU.420-287/12 1720/12 w trakcie oceny pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-288/12 1721/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-289/12 1749/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-291/12 1746/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-293/12 1460/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-296/12 1802/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-309/12 1877/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-311/12 1856/12 odrzucony


35 MJWPU.420-312/12 1845/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
36 MJWPU.420-313/12 1920/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
37 MJWPU.420-314/12 1949/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-315/12 1950/12 pozytywny negatywna

39 MJWPU.420-316/12 1944/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-317/12 1966/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-318/12 1988/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-319/12 1992/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
43 MJWPU.420-320/12 2039/12 odrzucony


44 MJWPU.420-321/12 1929/12 odrzucony


45 MJWPU.420-322/12 2019/12 odrzucony


46 MJWPU.420-323/12 2060/12 odrzucony


47 MJWPU.420-324/12 2037/12 odrzucony


48 MJWPU.420-325/12 2059/12 odrzucony


49 MJWPU.420-326/12 2062/12 odrzucony


50 MJWPU.420-327/12 2071/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
51 MJWPU.420-328/12 2058/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
52 MJWPU.420-329/12 2065/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
53 MJWPU.420-330/12 2070/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
54 MJWPU.420-331/12 2076/12 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
55 MJWPU.420-332/12 2061/12 odrzucony


56 MJWPU.420-333/12 2072/12 odrzucony


57 MJWPU.420-334/12 2078/12 odrzucony


58 MJWPU.420-335/12 2080/12 odrzucony


59 MJWPU.420-36/12 BRAK odrzucony


60 MJWPU.420-37/12; MJWPU.420-342/12 2576/12 odrzucony


Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.