Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Uchwała zmieniająca w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Opublikowano: 2012-06-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę zmieniającą:

             W uchwale Nr 308/324/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
17 lutego 2010 r., w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmienionej uchwałą Nr 853/155/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. 1. Zatwierdza się wstępny wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM), trwającego od 21 kwietnia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

 

2. Zatwierdza się wspólną wstępną listę rezerwową projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz w drodze procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.”;

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.