MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Poziom wykorzystania alokacji w RPO WM. Stan danych na dzień 22.03.2017 r - program został zakończony.

3 095 468 289,12  EURO

Wartość dofinansowania EFRR 7 571 618 144,61 PLN,

1 709 207 463,96 EURO

Kurs Euro 4, 4299

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44