MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Postępowanie z projektami, które zostały pozytywnie ocenione na skutek zastosowania środków odwoławczych w konkursach ogłoszonych do dnia 31 grudnia 2009 r. w ramach RPO WM 2007-2013, w których ustanowiono rezerwę na odwołania

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44