MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wypelnianie wniosku o dofinansowanie projektu

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami pomocnymi w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44