MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

"Zasady kwalifikowania wydatków" z dn. 20 grudnia 2012 r.

Poniżej przedstawiamy aktualne Zasady Kwalifikowania Wydatków w ramach RPO WM 2007 - 2013.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44