MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

FAQ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007- 2013
Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Stan na dzień 18 marca 2009 r.)

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44