MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

KARTA SPRAWDZAJĄCA DLA DZIAŁANIA 5.1 TRANSPORT MIEJSKI

Szanowni Państwo;

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach Działania 5.1 Transport Miejski, przedstawiamy Kartę Sprawdzającą, na podstawie której można ocenić czy składane przez Państwa dokumenty, są zgodne z wymogami unijnymi w powyższym zakresie. Pytania Nr 1, 6 6a oraz 8-12 powinny uzyskać bezwzględnie odpowiedź TAK, w pozostałych przypadkach twierdzącą odpowiedź należy uzasadnić.

   Jednocześnie pragniemy zachęcić do samodzielnej weryfikacji przygotowywanej dokumentacji przed złożeniem wniosku aplikacyjnego w celu uniknięcia wystąpienia błędów formalnych.

 

Wzór Karty Sprawdzającej dla Działania 5.1 Transport Miejski

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44