MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Regulaminy oceny

Regulamin oceny merytorycznej wniosków i Komisji Konkursowych
powołanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zwany dalej Regulaminem KK, określa zasady przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków w ramach RPO WM oraz skład, organizację i tryb pracy Komisji Konkursowych, zwanych dalej Komisjami.
Poniżej można pobrać do zapoznania plik regulaminu.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44