MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wzory wniosków o płatność obowiązujące w 2011 roku

Wersja obowiązująca

wniosek o płatność - wzór obowiązujący od 14.02.2011

wniosek o płatność dla Działania 1.4  - wzór obowiązujący od dnia 26.01.2011

wniosek o płatność zaliczkową - wzór obowiązujący od dnia 14.02.2011

Wersje archiwalne

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44