MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wzory wniosków o płatność

Wzór wniosku o płatność obowiązujący od 1 maja 2013 r. (169kB)

Załącznik nr 10.3 do wniosku o platność szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach VIII priorytetu pomoc techniczna (37,20 kB)

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013 (236 kB) (2013-04-24)

Tabela 14. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (2013-04-24) (30,50 kB)

 Komunikat w sprawie zasad kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez MJWPU w trakcie weryfikacji wniosków o płatność

Poprzednie wersje dokumentów:

Wzór wniosku o płatność - obowiązujący do 30.04.2013

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44