MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/4.2/2/2012 stan na 02.08.2013r.

4.2 Segregacja odpadów
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna ocena strategiczna
1 MJWPU.420-3/13 522/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
2 MJWPU.420-4/13 532/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
3 MJWPU.420-5/13 530/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
4 MJWPU.420-6/13 550/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
5 MJWPU.420-7/13 552/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
6 MJWPU.420-8/13 510/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
7 MJWPU.420-9/13 553/13 odrzucony


8 MJWPU.420-10/13 506/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
9 MJWPU.420-11/13 493/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
10 MJWPU.420-12/13 549/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
11 MJWPU.420-13/13 560/13 odrzucony


12 MJWPU.420-14/13 559/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
13 MJWPU.420-15/13 557/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
14 MJWPU.420-16/13 571/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
15 MJWPU.420-17/13 548/13 odrzucony


16 MJWPU.420-18/13 544/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
17 MJWPU.420-19/13 567/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
18 MJWPU.420-20/13 575/13 odrzucony


19 MJWPU.420-21/13 569/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
20 MJWPU.420-22/13 555/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
21 MJWPU.420-23/13 566/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
22 MJWPU.420-24/13 573/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
23 MJWPU.420-25/13 565/13 pozytywny zakończona zakończona zakończona
24 MJWPU.420-26/13 579/13 odrzucony


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44