MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/1/2013 stan na 27.12.2013r.

RPOWM/1.5/1/2013 - Rozwój przedsiębiorczości
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna ocena strategiczna
1 MJWPU.420-129/13 1331/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
2 MJWPU.420-130/13 1303/13 odrzucony


3 MJWPU.420-132/13 1333/13 odrzucony


4 MJWPU.420-133/13 1366/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-134/13 1368/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-136/13 1335/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
7 MJWPU.420-137/13 1411/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-138/13 1419/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-139/13 1379/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
10 MJWPU.420-140/13 1374/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-142/13 1365/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-143/13 1370/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-145/13 1398/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-146/13 1383/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-147/13 1402/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
16 MJWPU.420-148/13 1408/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
17 MJWPU.420-149/13 1428/13 odrzucony


18 MJWPU.420-150/13 1360/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-151/13 1385/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
20 MJWPU.420-152/13 1386/13 pozytywny negatywna

21 MJWPU.420-153/13 1415/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-154/13 1391/13 pozytywny negatywna

23 MJWPU.420-155/13 1373/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
24 MJWPU.420-156/13 1412/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
25 MJWPU.420-157/13 1414/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-158/13 1416/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-159/13 1410/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-160/13 1424/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-161/13 1395/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-162/13 1359/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-163/13 1393/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-164/13 1407/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-165/13 1409/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-166/13 1392/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
35 MJWPU.420-167/13 1399/13 odrzucony


36 MJWPU.420-168/13 1371/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
37 MJWPU.420-169/13 1404/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-170/13 1389/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-171/13 1376/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-172/13 1421/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-173/13 1396/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-174/13 1423/13 odrzucony


43 MJWPU.420-175/13 1417/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
44 MJWPU.420-176/13 1418/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
45 MJWPU.420-177/13 1403/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
46 MJWPU.420-178/13 1390/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
47 MJWPU.420-179/13 1427/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
48 MJWPU.420-180/13 1413/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
49 MJWPU.420-181/13 1420/13 odrzucony


50 MJWPU.420-182/13 1394/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
51 MJWPU.420-183/13 1426/13 pozytywny negatywna

52 MJWPU.420-184/13 1425/13 odrzucony


53 MJWPU.420-185/13 1422/13 odrzucony


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44