MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Udzielanie Ulg

Uchwała Nr 1371_276_13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr 2365_210_12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2012 r.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44