MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach RPO WM - Działanie 1.2 "Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka"

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że przesunięto termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Działania 1.2.

Pierwotnie nabór miał rozpocząć się w maju 2010 r. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz aktualnym harmonogramem naborów wniosków z wykorzystaniem alokacji na rok 2010, planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to wrzesień 2010 rok.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44