MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Lista rankingowa nr 22 w sprawie warunkowego w zależności od dostępnej alokacji, częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 22 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III "Regionalny system transportowy" dla Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie warunkowego w zależności od dostępnej alokacji, częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 22 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III "Regionalny system transportowy" dla Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 111.370.909,37 PLN.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44